KULTUREN, ARVET OCH VÅR VÄRLDS HISTORIA

Lidande och död kommer från vad man inte vet.

Vet detta: Fienden har systematiskt nedbrutit vår värld och ivrigt eftersträvat att kunna motarbeta Gudarnas makt och rättigheter.

Asarnas kvarlämnade arv har i alla tider varit Kulturen och en högre mänsklighet, men detta dyra arv har i denna värld hårt motarbetats och har därmed inte kunnat hålla hela denna värld renad och enad; i vett och vid fullgott liv i Striden.

Den livgivande Kulturen är mänsklighetens arv och återfinns i samtliga folkslag och världsdelar under olika namn: Detta är vår skyldighet och rättighet att leva.

SJÄLVKLARHETER KOMMER ATT SEGRA!
Fienden har i Striden handlat med fruktansvärda; för varje frisk varelse helt otänkbara inre och yttre skändningar mot miljontals varelser i vår ägda värld och detta är pågående i allra högsta grad i alla nedsmutsade samhällen och ofta så öppet att det verkar osynligt för de mest naiva och okunniga. Reglerna vilka en gång fastställdes i Striden fungerar uppenbart inte i det nuvarande där många inte ens inser att “information” kan missbrukas i skenet av “frihet” och att de själva är intelligenta nog att överlista fiendens propaganda utan Vetandet…

Sant är att fiendens manipulerande attacker i Striden leder med kall beräkning fram till flerfaldiga folkmord och frånstötande övergrepp vilka de vill påskina är till sitt “självförsvar” och annat nonsens därnere i Illusionen; det falska och äckliga “monoteistiska-ideologisystemet” vilket parasiterar på alla länder i denna värld; styr tankeförmågan till meningslöshet med en dräpande passivitet eller aktiv självförnedring och utsuger allt det kommer åt. Därefter kommer ett hänsynslöst formande av inre och yttre defekter med grovt utnyttjande av naiv okunnighet.

Aktuella och övertydliga är bland annat de välkända nonsenskonflikterna riktade mot den ruttnade “västvärlden” med många terrordåd och övergrepp där det bakomliggande syftet är att få folkslagen runt den ruttnade “mellanöstern”; där flertalet i Mellantiden har fått sina liv grundligt skändade i fiendens Illusion och är satta i ynklighet, fattigdom och tragisk efterblivenhet, dödade innan dessa får upplysning och sin rätta och verkliga Gudatro och kan återupprättas till att vara värdiga människor. Fiendens vinst med denna och annan terrorism mot vår värld är att folkslagen bryts ner; dödas eller tvångsförflyttas, och kan därefter med viss lätthet brukas till fiendens vapen mot andra folkslag och därmed är även de utnyttjade folkslagen slagna. Just så utövar de ärelösa sin omanliga krigskonst.

Striden handlar om den rättvisa makten och är lika med det “kulturella mord” mot Gudarnas och folkslagens liv i Kulturen vilket innefattar att de vilka förlorat “krigarkulturen” har formats till omanlighet och dumhet, Seden har motarbetats och “övertagits” med ord och formar perversioner, i stort har Vetandet närmast krossats i stora delar i vår värld och själva överlevnaden passiviserats till ett lidande självmord.

Vi ska för alltid hindra att fienden utövar och sprider sin inre och yttre orenhet mot vår värld och påtvingar de trälbundna att vara deras vapen. Det hela är ett ofattbart och extremt lidande vilket sorgligen ännu når fram till och hånar åtskilliga miljoner människor varje dag, i varje stund, utan att dessa ens har nog med vett kvar i sig att kunna inse det; då det är sårande för deras falska självkänslor och skulle underkänna deras defekta “livsval” och löjliga “världsbilder”; vilket skulle ta ett par dagar att rensa bort om de vaknade till och började kunna tänka själva. Men istället lider dessa svårt i meningslöshet och självplågeri och inväntar sina öden värre än döden i hela sina liv istället för att vara normala och leva i Sanningen om sig själva och nå upp till Livet. Faktumet är att dessa lurade; denna vår världs påtvingat störda och perverterade, följer efter vad de av fienden inbillats är högst och att de även har någon slags obetalbar skuld till vår fiende, och liknande grundlöshet vilket är för dumt att vilja diskutera.

Likaså är faktumet att fiendens smutsiga låtsas-religion-ideologier; vilka när slöddrets falska förhoppningar med en hånande tröst, har av fienden ordnat fram ett tillfälligt och vekt skydd under “religionsfrihet” och liknande nonsens, istället för att riskera att rätteligen förbjudas i förtid. Vi vet att fiendens trälar har den psykologiskt egoistiska “vinsten” i att de har inbillats att de är överställda då de är köpta i lögnen om att de ska lyckas överleva och leva vidare i en annan värld efter Striden; och detta ofattbart nog oaktat hur felaktiga, löjliga och smutsiga fiendens defekta sektlära och följaktligen de själva än i Verkligheten är…

Den vilken ger våra fiender något slags stöd tar del i deras kollektiva låtsas-identiteter och har därmed del i ansvaret för de redan utförda och pågående folkmorden mot folkslagen och samtliga av de äcklande övergreppen i alla delar av vår värld orsakade av fiendens manipulationer mot folk satta i meningslösa konflikter mot andra folk. De har även full del i de medföljande övergreppen genom fiendens skräpkultur med kontrollerade tankar i en hjärntvätt vilken försöker släta över det hela som “roligt och ofarligt”. En sådan varelse kan oss endast synas vara ett obotligt slödder vilken därefter ska lönas med allt vad vårt ärliga äckel och vår renade kärleks hat kan förmå att frambringa.

Den vilken ännu inte lyckats förstå till vilket syfte och orsak vår ägda världs fiender skulle så desperat vilja dölja sitt låga och smutsiga ursprung och ljuga om sin plan bör ha sitt svar klart och övertydligt: De är våra fiender.

FIENDENS HISTORIESKRIVARE
Det har producerats ofattbart stora mängder falsk “information och bevisföring” mot Gudarnas efterlämnade grundläggande och sanningsenliga svar till vår värld.

Fiendens meningslösa icke-religioner och medvetet defekta ideologier har med sina komiskt felaktiga “teorier” kring våra livs ursprung skrikits ut från deras massiva propaganda som om det kunde röra sig om självklarheter. Detta riktar dagligen undergrävande och dödliga vapen mot de nuvarande störda samhällena och mot hela mänskligheten.

(Vi vet alltför väl att fienden vill påstå att Gudarna och Viet har vrängt sönder deras smutsiga skrifter, något vilket i fiendens önskningar skulle innebära att de ska synas åtminstone i ord kunna vara delvis “oskyldiga” till allt vad de har gjort mot mänskligheten… Som om deras stulna existens och stulna ord kunde ha något värde i vår värld. Allt kan av fienden fortfarande motsägas med tomma ord, vilket snart ska få en oväntad lösning.)

De ofta klumpiga manipulationerna gällande vår världs historia; vilka naturligtvis kretsar kring att hindra Gudarna och våra egna livs enda arvs verklighet, kontrolleras från fienden nere i den lägsta “andevärlden”. Osanningarna är tillverkade och utlagda i det medvetna syftet att framdriva ett dolt och samtidigt övertydligt mordvapen mot vårt vakna medvetande och därmed mot våra liv. Vet man inte ens vad man själv är så kan där givetvis inte finnas någon slags möjlighet till ett normalt ärbart beteende eller någon verklig självkänsla, eller ens att nå till det minimala vilket krävs varje människa för sin egen överlevnad. Liv vilka är underminerade med fiendens lögner är passiviserade i Striden och är sorgligen fullständigt värdelösa.

Viet har förgäves sökt efter att motverka den falska historieskrivning vilken nu kontrolleras av fienden från deras oönskade och med våld inrättade tempel, oönskade regeringar och annan liknande smuts i dessa icke-samhällen, något vilket den större delen av denna värld plågats under sedan hundratals år tillbaka. Den falska historieskrivningen ger en vriden och utelämnande historia, den misstolkar medvetet eller styrs med hjälp av okunniga i en lång upprepande rad, formar falska föreställningar vilka blir till minnen att bära runt på för de naiva, och mycket mer som gör mycket i tillvaron i vår värld smutsig, ointressant och död. Att varken historieskrivning eller vetenskap kan nå upp till “den dolda kunskapen” och “den högre konsten” med något slags “empirisk bevisning” är en sak för sig.

(Det är inte min tilldelade eller önskade uppgift att sammanställa vår världshistoria med alla dess livgivande och glädjande händelser angående Gudarnas åtskilliga nya tider i denna värld och mycket mer. Den saken är lämnad åt andra. Min givna och självpåtagna uppgift är att understödja och påvisa mycket av det redan passerade och pågående; och samtidigt vara lärande den nära samtiden grundläggande verkligheter på mitt eget valda sätt och därmed ha del i att leda fram den tvungna brytningstiden; något vilket därefter kan ta oss upp till Den Nya Tiden.)

DE SISTA ORDENS GODHET
Viet har klarsyn och Sanning till vapen i Striden, och inom vår Gudatro och Kulturen finns sedan länge tillräckligt med Sanning framställd till samtliga varelser för att fria kunna inse Verkligheten och ta sina steg bort från sin maktlöshet.

Lösningen är den enklast möjliga sedan den högre och verkliga mänskligheten först infördes i vår värld: Världarna, Gudarna och mänskligheten finns. Efter den insikten finns endast En stig att vandra.

KULTUREN, ARVET OCH VÅR VÄRLDS HISTORIA

Advertisement
This entry was posted in ASATRO, CULTURE, KNOWLEDGE, ODINISM, PROGRESSION, RELIGION, SOCIETY, THE GODS, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Trillion kr

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s