KULTUREN, ARVET OCH VÅR VÄRLDS HISTORIA

Lidande och död kommer från vad man inte vet.

Vet detta: Fienden har systematiskt nedbrutit vår värld och ivrigt eftersträvat att kunna motarbeta Gudarnas makt och rättigheter.

Asarnas kvarlämnade arv har i alla tider varit Kulturen och en högre mänsklighet, men detta dyra arv har i denna värld hårt motarbetats och har därmed inte kunnat hålla hela denna värld renad och enad; i vett och vid fullgott liv i Striden.

Den livgivande Kulturen är mänsklighetens arv och återfinns i samtliga folkslag och världsdelar under olika namn: Detta är vår skyldighet och rättighet att leva.

SJÄLVKLARHETER KOMMER ATT SEGRA!
Fienden har i Striden handlat med fruktansvärda; för varje frisk varelse helt otänkbara inre och yttre skändningar mot miljontals varelser i vår ägda värld och detta är pågående i allra högsta grad i alla nedsmutsade samhällen och ofta så öppet att det verkar osynligt för de mest naiva och okunniga. Reglerna vilka en gång fastställdes i Striden fungerar uppenbart inte i det nuvarande där många inte ens inser att “information” kan missbrukas i skenet av “frihet” och att de själva är intelligenta nog att överlista fiendens propaganda utan Vetandet…

Sant är att fiendens manipulerande attacker i Striden leder med kall beräkning fram till flerfaldiga folkmord och frånstötande övergrepp vilka de vill påskina är till sitt “självförsvar” och annat nonsens därnere i Illusionen; det falska och äckliga “monoteistiska-ideologisystemet” vilket parasiterar på alla länder i denna värld; styr tankeförmågan till meningslöshet med en dräpande passivitet eller aktiv självförnedring och utsuger allt det kommer åt. Därefter kommer ett hänsynslöst formande av inre och yttre defekter med grovt utnyttjande av naiv okunnighet.

Aktuella och övertydliga är bland annat de välkända nonsenskonflikterna riktade mot den ruttnade “västvärlden” med många terrordåd och övergrepp där det bakomliggande syftet är att få folkslagen runt den ruttnade “mellanöstern”; där flertalet i Mellantiden har fått sina liv grundligt skändade i fiendens Illusion och är satta i ynklighet, fattigdom och tragisk efterblivenhet, dödade innan dessa får upplysning och sin rätta och verkliga Gudatro och kan återupprättas till att vara värdiga människor. Fiendens vinst med denna och annan terrorism mot vår värld är att folkslagen bryts ner; dödas eller tvångsförflyttas, och kan därefter med viss lätthet brukas till fiendens vapen mot andra folkslag och därmed är även de utnyttjade folkslagen slagna. Just så utövar de ärelösa sin omanliga krigskonst.

Striden handlar om den rättvisa makten och är lika med det “kulturella mord” mot Gudarnas och folkslagens liv i Kulturen vilket innefattar att de vilka förlorat “krigarkulturen” har formats till omanlighet och dumhet, Seden har motarbetats och “övertagits” med ord och formar perversioner, i stort har Vetandet närmast krossats i stora delar i vår värld och själva överlevnaden passiviserats till ett lidande självmord.

Vi ska för alltid hindra att fienden utövar och sprider sin inre och yttre orenhet mot vår värld och påtvingar de trälbundna att vara deras vapen. Det hela är ett ofattbart och extremt lidande vilket sorgligen ännu når fram till och hånar åtskilliga miljoner människor varje dag, i varje stund, utan att dessa ens har nog med vett kvar i sig att kunna inse det; då det är sårande för deras falska självkänslor och skulle underkänna deras defekta “livsval” och löjliga “världsbilder”; vilket skulle ta ett par dagar att rensa bort om de vaknade till och började kunna tänka själva. Men istället lider dessa svårt i meningslöshet och självplågeri och inväntar sina öden värre än döden i hela sina liv istället för att vara normala och leva i Sanningen om sig själva och nå upp till Livet. Faktumet är att dessa lurade; denna vår världs påtvingat störda och perverterade, följer efter vad de av fienden inbillats är högst och att de även har någon slags obetalbar skuld till vår fiende, och liknande grundlöshet vilket är för dumt att vilja diskutera.

Likaså är faktumet att fiendens smutsiga låtsas-religion-ideologier; vilka när slöddrets falska förhoppningar med en hånande tröst, har av fienden ordnat fram ett tillfälligt och vekt skydd under “religionsfrihet” och liknande nonsens, istället för att riskera att rätteligen förbjudas i förtid. Vi vet att fiendens trälar har den psykologiskt egoistiska “vinsten” i att de har inbillats att de är överställda då de är köpta i lögnen om att de ska lyckas överleva och leva vidare i en annan värld efter Striden; och detta ofattbart nog oaktat hur felaktiga, löjliga och smutsiga fiendens defekta sektlära och följaktligen de själva än i Verkligheten är…

Den vilken ger våra fiender något slags stöd tar del i deras kollektiva låtsas-identiteter och har därmed del i ansvaret för de redan utförda och pågående folkmorden mot folkslagen och samtliga av de äcklande övergreppen i alla delar av vår värld orsakade av fiendens manipulationer mot folk satta i meningslösa konflikter mot andra folk. De har även full del i de medföljande övergreppen genom fiendens skräpkultur med kontrollerade tankar i en hjärntvätt vilken försöker släta över det hela som “roligt och ofarligt”. En sådan varelse kan oss endast synas vara ett obotligt slödder vilken därefter ska lönas med allt vad vårt ärliga äckel och vår renade kärleks hat kan förmå att frambringa.

Den vilken ännu inte lyckats förstå till vilket syfte och orsak vår ägda världs fiender skulle så desperat vilja dölja sitt låga och smutsiga ursprung och ljuga om sin plan bör ha sitt svar klart och övertydligt: De är våra fiender.

FIENDENS HISTORIESKRIVARE
Det har producerats ofattbart stora mängder falsk “information och bevisföring” mot Gudarnas efterlämnade grundläggande och sanningsenliga svar till vår värld.

Fiendens meningslösa icke-religioner och medvetet defekta ideologier har med sina komiskt felaktiga “teorier” kring våra livs ursprung skrikits ut från deras massiva propaganda som om det kunde röra sig om självklarheter. Detta riktar dagligen undergrävande och dödliga vapen mot de nuvarande störda samhällena och mot hela mänskligheten.

(Vi vet alltför väl att fienden vill påstå att Gudarna och Viet har vrängt sönder deras smutsiga skrifter, något vilket i fiendens önskningar skulle innebära att de ska synas åtminstone i ord kunna vara delvis “oskyldiga” till allt vad de har gjort mot mänskligheten… Som om deras stulna existens och stulna ord kunde ha något värde i vår värld. Allt kan av fienden fortfarande motsägas med tomma ord, vilket snart ska få en oväntad lösning.)

De ofta klumpiga manipulationerna gällande vår världs historia; vilka naturligtvis kretsar kring att hindra Gudarna och våra egna livs enda arvs verklighet, kontrolleras från fienden nere i den lägsta “andevärlden”. Osanningarna är tillverkade och utlagda i det medvetna syftet att framdriva ett dolt och samtidigt övertydligt mordvapen mot vårt vakna medvetande och därmed mot våra liv. Vet man inte ens vad man själv är så kan där givetvis inte finnas någon slags möjlighet till ett normalt ärbart beteende eller någon verklig självkänsla, eller ens att nå till det minimala vilket krävs varje människa för sin egen överlevnad. Liv vilka är underminerade med fiendens lögner är passiviserade i Striden och är sorgligen fullständigt värdelösa.

Viet har förgäves sökt efter att motverka den falska historieskrivning vilken nu kontrolleras av fienden från deras oönskade och med våld inrättade tempel, oönskade regeringar och annan liknande smuts i dessa icke-samhällen, något vilket den större delen av denna värld plågats under sedan hundratals år tillbaka. Den falska historieskrivningen ger en vriden och utelämnande historia, den misstolkar medvetet eller styrs med hjälp av okunniga i en lång upprepande rad, formar falska föreställningar vilka blir till minnen att bära runt på för de naiva, och mycket mer som gör mycket i tillvaron i vår värld smutsig, ointressant och död. Att varken historieskrivning eller vetenskap kan nå upp till “den dolda kunskapen” och “den högre konsten” med något slags “empirisk bevisning” är en sak för sig.

(Det är inte min tilldelade eller önskade uppgift att sammanställa vår världshistoria med alla dess livgivande och glädjande händelser angående Gudarnas åtskilliga nya tider i denna värld och mycket mer. Den saken är lämnad åt andra. Min givna och självpåtagna uppgift är att understödja och påvisa mycket av det redan passerade och pågående; och samtidigt vara lärande den nära samtiden grundläggande verkligheter på mitt eget valda sätt och därmed ha del i att leda fram den tvungna brytningstiden; något vilket därefter kan ta oss upp till Den Nya Tiden.)

DE SISTA ORDENS GODHET
Viet har klarsyn och Sanning till vapen i Striden, och inom vår Gudatro och Kulturen finns sedan länge tillräckligt med Sanning framställd till samtliga varelser för att fria kunna inse Verkligheten och ta sina steg bort från sin maktlöshet.

Lösningen är den enklast möjliga sedan den högre och verkliga mänskligheten först infördes i vår värld: Världarna, Gudarna och mänskligheten finns. Efter den insikten finns endast En stig att vandra.

KULTUREN, ARVET OCH VÅR VÄRLDS HISTORIA

Posted in ASATRO, CULTURE, KNOWLEDGE, ODINISM, PROGRESSION, RELIGION, SOCIETY, THE GODS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

Den Nya Tiden, med Gudarna agerande öppet eller i en fortsatt dold närvaro, innebär att Verkligheten öppnas för mänskligheten igen och hindrar därmed samtliga ynkligt begränsade och defekta “världsbilder” vilka gav meningslösa och felaktiga “åsikter” vilka denna värld påtvingats bära likt ett smittat värddjur.

DEN SORGLIGA GAMLA NUTIDEN…
Det utslagna slöddret, d.v.s. de lurade till att bli icke-Gudatrogna, “lever” just nu på falska och direkt felaktiga “ideologiska” tomheter ämnade till att dra ner mottagarna i botten. Vridna och löjeväckande påståenden om Gudarna; denna vår världs ursprung och vår historia, och även om de andra Världarnas realiteter, sprids sedan länge öppet mot vår värld i en propaganda misstagen för att vara “kunskap och forskning”… Fienden har för tillfället tilltvingat sig åtskilliga att ovetande agera efter deras nedbrytande och mördande verksamhet; alltmedan fiendens illegala och människofientliga skrifter ofattbart nog ännu tillåts fortsätta vara ett dräpande vapen mot denna värld. I deras döende utanför Gudarnas hägn söker de hjärntvättade ofrivilligt efter att bli utnyttjade; att bli utsugna och utslagna med den högsta osannolika dumheten och maktlösheten som är tänkbar i lön. Och de förstår inte ens hur detta sker… Att den pågående Striden, inom och mot varje människovarelse, har fört fram de mest äcklande och grövsta övergrepp fienden tvingat fram att vara genomförbara har sedan gammalt blivit till en “normalitet” och har fört in fienden, och även folkens ruttnaste bottenskrap som fiendens redskap, in i de falska “kungahusen”, de falska “regeringarna”, prostituerad media, och överallt där de absolut inte får eller ska vara tillsatta i någon styrande position.
Gudarna är givetvis tvingade till att neka de lurade och våldförda att kunna få ett högre liv här; eller i någon högre värld. Detta är vår fiendes käraste vinst: Dessa formade till så äckliga och defekta att deras existenser blivit så fullkomligt futtiga att de nästan är likvärdiga med vår världs fiender. (Att fienden skyller Allfader själv för sina illdåd framvisar med en övertydlig klarhet vilka övergrepp de lurade och dragna utanför Gudarnas hägn får lida under. Saken är för omfattande att direkt kunna ta in i medvetande för de flesta fastnade inne i Illusionens snara och därefter omgående agera med full kraft mot våra fiender; detta trots att Striden är mycket enkel att kunna förstå. ”Dom vill inte tro att det är sant.”, har det sagts. Det är tyvärr sant.)

VAD SKER HÄRNÄST?
Det kommer att gå fort fram med reningen här i Midgård när väl insikter om verkligheterna i denna värld uppvisat sig. Detta kommer omgående att kunna frigöra ett fullgott normalt och sunt fungerande medvetande; vilket kommer att visa vad mänskligheten faktiskt är i sitt inre; detta för första gången på drygt åttahundra år i ett globalt sammanhang. Den enkla insikten om att Gudarna är den enda livlinan till Livet i Den Nya Tiden räcker gott och väl till att nå en livlina till normal frihet. Börja där. Nu.
Mänskligheten har mött Gudarna och deras makt i denna vår värld dussintals gånger. Alla ärbara folkslag och välkända högkulturer i samtliga våra världsdelar är Asarnas verk. I Striden och Vetandet visste folkslagen vilka de själva var och att de ägde sina egna liv: Viet fungerade efter Livets högsta regler och sitt eget öde. Folken var med andra ord fullvärdiga varelser.
Våra nu kvarvarande fiender arbetar med att på alla möjliga sätt övertäcka Verkligheten. Alla viktiga frågor och ursprungligen tydliga och klara svar om och från Gudarna har sedan länge missbrukats av fienden till att fösa in skadligt nonsens i vår värld med syftet att motverka Gudarnas makt och döda våra folkslag. Detta är den realitet vi alla fortfarande känner till ske mitt inne i vår vardag: Fienden har deformerat denna värld och under fiendens kontroll nekas allt högre liv kunna existera i sinnet: Följderna blir givetvis felväxta folkslag vilka endast vagt anar att någonting är väldigt fel i denna värld.

TÄNKBARA OCH REDAN GENOMFÖRDA SKEENDEN
Fiendens plan är den ynkliga Illusionen vilken har sina skenbara nödutgångar med ord till olika sorters tänkbara bortförklaringar från sina enorma skulder till Gudarna, mänskligheten och inte minst till Livet självt. Falskt gråter fienden över att deras vapen med diverse utspridda och fullständigt defekta “monoteismer”, rubbade “ideologier” och andra delar av skräpkulturen blivit “feltolkad” av mänsklighetens uppenbarligen närmast ofattbara dumhet vilket ger att fienden därmed står utom all skuld för de miljontals övergrepp och mord vår värld mottagit under tusentals år. Tänk så maktlösa de har varit och är… Vilka ständiga misslyckanden…
Deras “välgärningar” med den onekligen ofattbara inre fattigdomen i tanke och kunskap; med allt vad detta innebär i sin följdverkan, har hindrat denna världs progression och framsatt hinder för all verklig glädje, ren kärlek och frihet. Ständigt krälar fienden fram med ord framför att öppet och ärligt ha styrkan att erkänna att de har kontrollerat, manipulerat och format stora delar av mänskligheten till de lägsta, de mest okunniga och värdelösa varelser som någonsin har existerat. Ett öppet erkännande skulle naturligtvis omöjliggjort all tillstymmelse till någon form av makt i denna värld. Med hotelser jämte tomma löften utsprids fortfarande falska “kärleksbudskap…” tomt utlovande någon slags ”räddning…” bort från Gudarna…
Allt fienden gör är mot denna vår värld och deras hat är starkt. Sinnessvagheten har blivit så utbredd att de rubbade finner fiendens smuts vara “godhet”, och läsförståelsen är uppenbarligen långt mer än undermålig. Fienden skryter gärna i lönndom gömt i ord om sina illdåd och tar tyvärr total kontroll över många vilka blint utför deras önskade övergrepp. Detta är en varning att noga lyssna till: Syftet med deras närvaro i vår värld är att tvinga Gudarna att utdöma de formade till perverterade bort från allt högt och Livet självt.
Varför hindrades inte denna ofattbara levande mardröm för mänskligheten? Vi har försökt, men dumhet och hjärntvätt i kombination är svår att bota. Nu är tvunget att införa tydligast möjliga klarspråk till vårt vapen: Alla är upplysta om Gudarnas existens från barnsben i samtliga länder i denna värld. Det är endast Du själv som kan och ska frigöra vår värld med ett grundligt Vetande. Den som inte förstår innebörden i detta är död för all framtid.
LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

Posted in ARTICLES, ASATRO, FUTURE, KNOWLEDGE, NEW AGE, ODINISM, PROGRESSION, TRUTH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ASATRO ÄR EN SJÄLVKLARHET

Livet i vår värld är Asarnas att styra över och vår trohet till Asarna är inget slags “val” att kunna överväga. Mänskligheten har ärvda delar i Asarnas blod och makt, därmed är “valet” redan gjort i oss. Livet självt här i Midgård är ämnat folkens givna och deras själv valda seder, tillika är all högre kultur exklusivt tillhörande oss vilka följer Gudarna vaket och troget i vår värld. Asatro är våra livs allomfattande självklarhet.

Vi kan även konstatera att desto närmare vi är Gudarna i vårt arv så finns däri den rättmätiga makten tilldelad. Denna rättighet är blodet i ätteled från Oden; vilket självfallet även är kriteriet för att vara en gud, en megur, eller en konung. De högre blodsbanden dessa nämnda ättlingar fått sig i gåva innehåller ett högre liv vilket måste skyddas från fienden; för allas vår skull.

För Gudarna själva, liksom för samtliga Odinister och Asatroende, är inte ”rasism” på grundval av folkslagens inre och yttre skillnader tänkbar. Att ett visst äckel kan finnas mellan olika varelser är fullt normalt då skillnaderna i de olika djuren vi har delar av är naturliga fiender. Men, är man frisk och värdig, d.v.s. beter sig ärligt och godkänt inför Gudarna och Livet så finns där normalt ingen orsak till att kränka rättvist ägande av mark och länder; vilket givetvis resulterar i konflikter. Inte heller finns någon anledning till att inte acceptera enskilda individer om dessa beter sig fullvärdigt sedligt, i vilket säreget folkslag eller delar av folk dessa än kan tänkas tillhöra. Att vi samtliga har gott fog för och verkligen bör hata och hindra fienden jämte deras kontrollerande av sina lurade; vilka därmed är gjorda till efterblivna. Att hindra de fullt medvetna parasiternas verksamheter och andra livshotande existenser, i vilket folk de än tillhör, är en självklarhet.

Denna värld tillhör Oden och detta faktum innefattar våra rätta identiteter och det verkliga livets uppbyggnad och syfte. Att den vilken har verklig ära och värdighet får det högre livet leva och därefter lever vidare i en annan värld är väl något få kan påstå att de inte klarar av att tydligt förstå?

ATT SÖKA VETANDET ÄR REDAN EN FRIHET SEGRAD
Naturligtvis har många levt med Vetandet kring Makterna, och även “den högre konsten”, i alla tider och i alla våra världsdelar. Dessa har reinkarnerats eller har varit “förstagångare” normalbegåvade eller förfördelade nog att kunna ta till sig Sanningen och ägt en egen vilja, vilket sorgligen är relativt sällsynt i den mörka tidsåldern; mellantiden, som nu fortfarande äger rum, åtminstone utanför det folkrika, och i jämförelse med det numera i tårar trälande och efterblivna Europa och USA, så lyckligt lottade Asien.

Att vi ständigt ska visa vår vördnad till varje individ vilken följer Gudarna rätt och renhjärtat enär dessa är de enda människor vilka förtjänat sig någon slags heder och existens i denna värld, är oss alla en moralisk och sedlig självklarhet. (Må så vara att ingen kan vara fullständig i sitt Vetande. Vilket med det sagt så är inte någon slags inbillning om ett “allvetande” nåbar för någon existerande varelse i Universum. Men, har man åtminstone försökt nå in till sig själv och faktiskt införskaffat Vetandet i sig så är det mer än tillräckligt. Dessutom har de Asatrogna i regel ägt ett intellekt stort nog att ärligt kunna tillkännage sina brister när de inte minns, eller är osäkra på detaljer i sin kunskap. Detta är i en bjärt ställd motsats till att som brukligt är bland slöddret; att ovetande och mycket skadligt yra om saker de inte känner till.)

KULTUR
All kultur, d.v.s. all den verksamhet mänskligheten bedriver bortom att fylla på basbehoven, är vårt maktområde att hägna och styra. Kulturen är del i vårt eget blods intelligens och är dess symboliska hjärta; här ämnat att fullt ut återupprättas och raskt gå vidare med, ty kulturen är ett val mellan liv och död.

Våra högsta materiella och “immateriella” kulturvärden är i denna värld mestadels funna i ruiner och fragment från Gudarnas och mänsklighetens gemensamma och värdefulla tider. En medveten och högre varelses producerande lämnar kvar en tydlig “stämpel” i sig, oaktat hur simpelt utförandet än kan vara. (Se bara på denna ynka artikel…) Vi vet, eller åtminstone känner de flesta med sig, att föremål och skrifter från Gudatiderna är mer levande; långt sannare, starkare och renare till sitt innehåll. Helt enkelt för att dessa ting och tankar faktiskt är det.

NÅGRA “ABC-RÄTTELSER”
Inga folkslag “dyrkar” några vattendrag, träd, stenar, djur eller platser, som om dessa vore “gudar”… Däremot vördas laddade stenar, heiliga träd, bäckar och sjöar där varelser finns eller har visat sig. Dessutom eftersöks alla upphöjda djurs egenskaper och “kraftplatserna” där möten med andar och varelser äger rum vårdas, vilket väl måste anses vara sunt för att inte tala om livsnödvändigt i det mänskliga samförståndet mellan allt det levande i vår värld och de andra världarna. Detta är någonting Viet ska vidmakthålla. Solen, övriga planeter och olika trädslags namn är mycket enkla och självklara liknelser för Gudarna; givetvis som symboler för makten och detta är inte Gudarna själva…, vilket chockerande nog fienden lyckats propagera med och därur har det tyvärr formats några verkliga fåntrattar.

Ritualer och blot är gåvor till vår gemensamma värld och en viktig livlina då detta visar vårt deltagande tillsammans med våra förfäder som är kvar här och är en del av Makten. Våra enda liv och dess framtid är beroende av att riterna är i samklang med sina funktioner; detta till vårt och Gudarnas hägn mot våra gemensamma yttre hot. Denna funktion med att bygga kraft mellan världarna kan aldrig särskiljas till att bli en uppdelning mellan en “inre” eller allas vår yttre verklighet. (Äran att i förtid upptagits till en högre värld; att ens renhet och värde önskas av Gudarna så starkt att bibehållas intakt är givetvis till en stor glädje för varje rättänkande.)

Megin är en kraft från Källan. Megin är en kraft vilken kan inhämtas efter ett förtjänat verk. Denna kraft finns inte medfödd i någon. Vår egen kraft, vilken kan uppbyggas genom kvarhållandet av energier är någonting helt annat. Vårt eget sparande av energi till kraft kan givetvis betraktas som någorlunda upphöjt när detta används rätt. Megin är dock att tillföras en annan sorts energi, vilken ger högre förmågor och därmed långt högre insikter.

LIVET EFTER DEN FÖRSTA DÖDEN
Det finns i många en rädsla, en berättigad osäkerhet, med att dö bort från kroppen. Döden är en förlust. Man förlorar något och får något mindre kvar; något man redan ägde och hade i sig vilket går vidare i livet, åtminstone för en del av oss.

Det är allmänt och välkänt hur livet efter döden fungerar. Vi har världen Asgård dit samtliga värdefulla varelser och människor från denna värld hamnar, till denna världs enda verkliga tröst, glädje och hägn. Vi kan ta med oss dubbletter av våra kläder, smycken och annat hem till de andra världarna. Det lönar sig alltid att ha ett rättmätigt ägande och vetande om vad som är till vår nytta. Vapen som svärd och intellektuellt givande eller ärbara arbeten är alltid välkomna och brukbara. All materia är “besjälad” och äger en Önd, men Önd är även en medfödd förmåga till inre vishet och klarhet vilket kan kallas för ett slags högre medvetande.

FRAMTID
Att vi just nu lever här i Midgård, vilket verkligen inte längre är någon slags idealvärld vilken duger i sin nuvarande helhet; detta ger att vi aldrig bör luras söka bland onödiga och ointelligenta filosofiska uppslag och värdelösa lägre ideal vilka direkt motverkar Viets överlevnad i Striden. Att vara “öppen” för fiendens spelade dumheter i löjliga ideologier, falska religioner och annat är ett direkt självmord. Detta självmord hotar även att dra ner din familj och dina vänner i sin tur genom dig till ett öde värre än få kan föreställa sig.

Det kan tyvärr inte föras någon verklig och vuxen diskussion kring tillståndet i denna värld bland de stackare vilka inte ens har vett nog i sig att vara Asatroende. Vi kan dock delge dessa faktumet att vår värld i mångt och mycket är grundlurad och nu är nödställd att hjälpas upp till en någorlunda sund normalitet. Att denna världs hindrade progression på alla verkligt värdefulla områden under långa tider var och är ett kallt beräknande massmord på folkslagen är bara början att inse. Det är mycket som måste förtydligas snarast möjligt om de ovetande någonsin ska kunna få leva som fullvärdiga människor.

Midgård har länge nog tvingats vara undermåligt i flera livsviktiga avseenden och är nu i ett milt sagt äcklande och osedligt tillstånd; vilket är ett klart tecken i Striden och i tiden, inför nu stundande Ragnarök.
Ägandet av denna värld är Asarnas sak att hantera genom oss. Den som lever här utan att ge sitt liv för Allfader i Striden är ett stycke dött kött. Viet har ägandet, rättigheten och makten i denna värld och ingenting, bortsett från vår död, kan ändra på detta.

Saken är nu att återfå våra egna liv, vår egen historia och leva efter det högsta.
LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

 

Posted in ASATRO, ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, NEW TIME, ODINISM, PROGRESSION, RELIGION, THE GODS | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47

 

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47 – 1 SIGFRIDSSON

Posted in ARTICLES, ASATRU, BOOKS, KNOWLEDGE, MAGAZINES, NEW AGE, ODINISM, PROGRESSION, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

EQUALITY IS NOT A GOOD LIE

I can certify that the majority of the people in this world are at present not fully functioning human beings, and for a dozen years about two decades ago I was a part of that majority; if that is helpful for anyone to know…

 

Most know that they live inside lies as they don’t have the real answers to who they are and where they come from; or rather, most at least sense that there is something very wrong: What they don’t know is killing them. We will all come to know from where all the lies aimed at humanity and the brainwashing comes from; just from where the foul empty words and deranged behaviour the victimized people live on in their dead life for nothing; it is not coming from inside any of their own conscious or ignorant evil wishes, that is for certain. We must learn to refuse anything coming from the foes’ sick existences and we have all the good reasons imaginable for ignoring these beings weapons, and we really have no need for any of it. Our foes have left millions of people with no knowledge of what matters in life and left without that knowledge they are murdering themselves, their children and others, with spreading their imbecilic thoughts in our world. Without the Knowledge about the Gods anyone is a dead nothing, so should anyone be fooled into caring for what something like that does or says? No. To need to address things like this is sad; it is sad that it still exists to be addressed, and I do hope humanity will refuse to be saddened by what is unwanted in the future, as there are more important and urgent issues in real life to care for.

 

THAT “SOCIETY”

 

I know how this low-life-society that is around us since many centuries ago works from the inside, and how it all doesn’t work… All of our countries are ruled from inside the darkest shadows at the moment, while the foes steal our property and are being “allowed” to take over with their widespread low-life-society as its manipulators inside their fake “religious” and “political” constructions; meanwhile some are being helped by the spirits of our foes and their servants with molesting and murdering their already brainwashed, searching ways for everything good and valuable in humanity in our world to become filthier until it is so low that it is equal to our foe; that is all worthless and dead for our Gods, so there is the reason. You don’t wish to believe this? You really should, as it is true. It is completely true that our foe is forcing and training people in our world to be working to gain more victims to use; and these victims cannot understand that their minds are controlled in their partially or completely shut down hearts and minds. Ask them how much of reality they know of here in Midgard and the other worlds. Their answer will be that they don’t really know. We should be aware of where this answer leads.

I am certain that everyone is deeply affected by this “development” these last centuries, and with the last decades in clear view, with our foes gaining control, how could anyone not be? And many are manipulated into feeling fear as soon as any real and important issues are confronted, just get real or die. It should be clear to everyone that the weapon to drag people down to behave “equally” was constructed here to shape the lowest scum imaginable of what should have been good and great in a real and functioning world together with the Gods. To claim that the present state of degradation for many would give a life with less pressure, or that this is all just coming from a free will within and that to live anywhere near reality and have any common sense would cause hatred and wars, is a dead tool.

BEING DUMB IS NOT A GOOD LIFE

I do know the dumb and simple people that I need to address so often; how could I avoid to not knowing what’s placed in their minds when I have worked hard with finding and examining these kind of people for many years, no matter what cost was for me? Many of these do think that getting accepted by a filthy society is in some way rewarding; meanwhile anyone able to live a normal high and real life is a real rarity at present. Dumb and simple people will often claim to have the only two values they know of: that would be intelligence and beauty, safely put back in their own imagined store. They might have that in excess, sadly they can rarely use it properly for anything good, so it will rot away quickly so they live on its petty memories as it was their present in their daily life. (Most common among these people is that they are left with a parasitic intelligence and a shallow beauty.)

That some people are intervening and taking what they can from others is a common sickness of today, as little can’t get enough. As long as all these fake lives are seemingly functioning in that society it will continue to breed the dumb and rotten in the next generation. (To think that my own children might be lured into befriending something like that, now that is real horror.) Many are fooled to become comfortable in our foes’ deadly lies, as without these dumb lies they would be nothing as they have built their “life” on it, and they of course sense that it is lies and manipulations and are told that there is nowhere real to go anyway, so they are trapped in death. These are people that should be here protecting a good and progressive society there people can be free with their identity, and some of them are actually fooled to believe that they are doing just this, that is pretty amazing…

HUMAN PROGRESSION?

It should be understood that the better looking, or people with a strong will or other desirable abilities, naturally will be the ones who get chosen for reincarnation. (What would you choose to live with and be? Dumb and ugly?) Their intelligence will at times shine very brightly, but it gets much less impressive when most of the more intelligent people in this world are reincarnated and have hundreds; some have thousands of years of experiences, and are also getting much help from spirits, and if they are organized well in society there will be a collective help from their kindred. Historically we can see that these chosen for reincarnation are gifted in the form of already developed personalities and abilities, many have been hunted down and murdered in their past lives due to the War of all Wars, and this scenario often get explained to be for other reasons. The fact that most of the reincarnated are much higher up in this sort of fake “human progression” leaves a sour taste as it is seldom a more valuable and actual progression in blood that actually could benefit Life itself in this world. This has left us all with less and less value in life. We know what this leads to: The law of the jungle keeps attacking the strongest to seize power and is leaving the weak and cowardly to live in filth and confusion with the worst death imaginable coming their way as reward.

FINALE

As long as we are true to the Aesir we do have all the rights in this world and can live the real Knowledge as true equals in life, up to a point at least. What kind of equality could we possibly hand down to our foes who laugh at any thought of equality; while they use it as a twisted lie for their unwanted survival in our world? Real Life is coming from the Knowledge used wisely and that is for the good of all life that is deemed good and worthy enough to live in our world. In the coming of the cured world; the New Time, will people get a name for good deeds; that is real individualism and freedom.

Living in the current mainstream of dumbness there are people certain of having rights and are right no matter what they are and do. They are wrong. Equality is not a good lie to uphold anymore; at least us adults should know from direct experience that it is causing a multitude of deadly problems in our world.

The focus is firstly to be where the serious and real life matters are:

The War of all Wars is about life or death, and you are included.

EQUALITY IS NOT A GOOD LIE

Posted in ARTICLES, BOOKS, CULTURE, EQUALITY, SOCIETY, THE GODS, TRUTH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

THE CRIMES

 

With the self-evident insight we share in the fact that the foes never can hide all of their crimes; nowhere near to enough of their committed crimes against our world, and their long thought out purpose is to try escaping our hate and our rightful All-might here. What now remain for us is to act with might before anything else. Parts of Midgard have long been consciously planned to be set in the worst imaginable self-defence just in time for the return of our New Time. This means that now even the high and moral principles healthy humans already own must immediately be relinquished and fully replaced with the far higher moral principles that the War of all Wars now demands from us.

We have already judged the responsible for these close to unimaginable crimes with all rights that exists and it is high time to deal out punishments on a larger scale. It is safe to say the foes now will pay the full price for their filthy crimes against the Gods and humanity’s shared rights. Any moron, who will let it shine that the foe acted in any kind of “self-defence” and because of that would become close to innocent to the extreme defilements and mass-slaughter on large parts of our world with crimes so gross and sickening that it impossibly can be formulated without becoming ill, that moron should not only open its eyes, in such a case it is necessary to get hold of a set of functioning eyes immediately.

The lower the foes try to set the Gods, the lower beneath the Gods they are to be seated themselves. This will clearly, and not without a certain comical effect, soon come to show… That dross had their strongest card in their parasitic talents and their survival in denying the Gods existence! How insane this sounds to us; large parts of humanity believed that their Gods don’t exist!

*

Up until Ragnarok the Knowledge is the only path that can be wandered in freedom in all of the worlds. The War of all Wars includes all of humanity and any other kind of choice to live does not exist.

 

The War has given us the Warriors of our world.

Time is now to sharpen our swords and our names to all our rewards.

The Gods might over life and death will remain here.

A DEAD FOE

Posted in ARTICLES, BOOKS, CULTURE, FUTURE, MAGAZINES, SOCIETY, THE GODS, TRUTH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

HIGH CULTURES, MIGHT AND TRUTH

Are you calling yourself free and thinking without much Knowledge of anything about Reality? Nobody is blaming you personally, but there is soon no chance left for slow thinkers and the conceited anywhere… As long as a large part of this world’s brainwashed believe that their own power is enough and no might is above them; then these will continue to sink down to the lowest of the Worlds to be punished, or just be left to die if they are lucky.

HIGH CULTURE

Our high cultures are far more than the small remains and ruins that we collectively managed to save from the foes’ filthy hands. Our born within and inherited cultures, or rather our Culture, as it is largely identical and set under different names in this world. (Just a very shallow existence or an extreme ignorant would fail to see that clearly.) The people in the good and high cultures were distinguished by consciousness, clarity and honour, so the constructed non-culture that came after that should have been impossible to carry through if the people had not had been threatened, forced and murdered. This is a well-known fact and a very obvious insight among most, but still it is avoided today among weak when there is spoken of our revenge and justice! Our lives are not others’ game.

Nowadays must obviousness as that the Gods exist get a foothold in all societies…

VARIOUS

I am asked sometimes about places where you could meet forefather-spirits, or see a being or an entity. I do know where, but that is not something one should give away. Regardless if you get the mixed pleasure to meet some of these or not, it is of importance that you will never see or meet spirits, beings or entities, if these do not wish that happening for their own purpose. Now drag some rich and real conclusions out of this. Trust in nothing that is unknown.

I have also been asked about how reincarnation works. With the choice of a reincarnation is the bloodlines followed down through the kindred lineages. Relatively few are returned here, but in this time many more than usual are here for this awaited breaking-point in time.

When it comes to Godar, shamans, and a few others with higher knowledge; it is quite like inside our very own blood in that there is a gathering of Knowledge from many of the Worlds. (This doesn’t mean they would know all there is, or even what is right.) The Knowledge is constricted by the Gods and their closest to spread. The Warriors will naturally always be the highest valued in existence, here meaning the hidden and real reincarnated teachers.

OUR MIGHT

The Truth behind most of the wars, starvation catastrophes, “natural” catastrophes, spreading of sickness, the forced migration of different people, the controlled governments, all this and much more to it that is affecting our world in general is a must to regain our rightful and complete control over. Our will to take back our own might is the key. The accessories to the attacks against our world are to a large part unknowing of what they have realized and often don’t know nearly enough to see the comprehensive Reality.

The War is soon out of its words. Force and might will stand alone until Ragnarok.

 

Posted in ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, MAGAZINES, NEW TIME, RAGNAROK, REALITY, SOCIETY, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

THE KNOWLEDGE

The Gods exist. (May be not to everyone’s wishes and imagined images.)

Humanity exists and their heritage is mostly completely from the Gods.

The Worlds exist and are obvious physical realities.

The War exists and is nothing more or other than for the Right and Might.

*

We are all in the War of all Wars and no one is an exception from participation in this fact.

The Gods or any other kind of “beings or entities” can of course create any matter other than to duplicate their blood, their own “branches”. (May be that you can with a force move matter around, which surely would fool someone’s unknowing eyes regarding that “creating” matter from nothing is possible…) What was done by the Gods in the formative times is that the Worlds were “timbered and shaped”; including this world. The reincarnated are a relatively exclusive few and most are not reincarnated, which the non-reincarnated can be very glad for; by not getting that extra luggage.

”Beings and entities”, as for example “little people” are also human. If it looks somewhat like a human, then it is a “human”. (Some written about beings doesn’t exist, if that now needs to be clarified.) Life; freedom, functioning intelligence, clean emotions, lust and will, all this can only find a real and worthy existence inside the Knowledge. The cause to the War of all Wars is the might over the Worlds, naturally with Odin in the centre.

The War works itself inside everything that own enough influence for controlling humanity with: The most ridiculous claims are comically enough upheld at the present as believable in large parts of the world all the while Reality; Life’s Reality’s, is held to be mythical or untrue and to be ignored. This will change. Old rewritings and guessing’s about our world’s history places unpleasant claims on being scientific and calls itself “research”, and earlier even as “enlightenment”; thereafter leading forth the present degeneration into trap after trap. It really is no coincidence that the most important in Life is kept away from people with this world withheld from the Knowledge; as this is humanity’s only path.

The occurring and steadily nullified opinions in these so-called politics, religions, science and other types of meaninglessness that shaped itself inside the Middle-period’s retarded state will naturally die when proven preposterous; when set in the holy light of the Gods existence. Those deeply defect non-teachings are mere weapons at their core, of which none of course are worthy enough to be given any separate name as they are all truly ridiculous and completely worthless for our lives. The “new” weapons of stolen words the foe will set up here will in the breaking point into the New Time will instantly be to scorn as their credibility here in Midgard will remain in a helpless and complete Nothing.

The still occurring slaughtering of the people, the manipulations of our world’s occurrences and history, the words altered meanings and outspreading of fake information regarding the Gods and humanity’s heritage is more than serious. This more and more gross state in our world will be denied to exist by the victimised for starters… In the beginning of the New Time and its breakthrough will the egoism and survival-tactics laid down in the ignorant layers among the people force them to feel attacked instead of being able to realize that it is Life that is offered.

For in a wishful thinking that have with nonsense been mixed in with filth has the brainwash been normalized in the controlled countries to the extent that it is soon near impossible to speak of any human dignity to be able to rehabilitate for many: These persons, that was or are still beneath the foes direct command to live in their un-necessary suffering and the highest degree of unjustified degradation are of course completely without any of their own guilt. It should here be added that if anyone will take part of our foe in any way; they do have the foes tremendous debt and guilt to pay.

The trained-in dumb behaviours give a non-consciousness and it was not near any real freedom and their normal human behaviour. This hands over to us that these people are hard to judge personally for their dumb immoral acts. The whole ordeal is still frightening and heart-breaking. As an always present rule for these fooled individuals, let us fondly call them for “the temporarily unhinged”; rules that Truth is their exact opposite and foe. May be that Truth of the Gods has been muddled here, but still it remains all too clear for anyone who would search. Here is your first and last help: Understand the Knowledge.

Also remember that it is a fact, impossible to deny for anyone, that there are seemingly “ideological” battles that bring forth behaviour leading straight into this degradation that we all can see. To find who leads this on is almost too easy to see.

It is often taken as a provocation to know things others are unaware of, and in the brainwash it is always included a built-in defending of the “own” false and worthless “sub-identities”. But, what we initiated actually does know and what others don’t know cannot be avoided to tell apart. Whatever the foe want to portray about our existence lacks us all real meaningfulness for the now and the future. The foes time is to be viewed as over.

It is the foes power game with words we have to break down. Which really are us a petty bagatelle, with a thought on the soon again most well-known fact in the world:

Odin owns this world.

 

We will re-establish the progression that is intended for this world.

We will meet in Ragnarok.

 

Posted in ARTICLES, KNOWLEDGE, NEW TIME, ODINISM, RELIGION, THE GODS, TRUTH, Uncategorized, WAR | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

THE GODS PROTECTION

The well-known forced upon betrayal against our Gods and Life itself shaped the Middle-period and “parenthesis” we are still left in, and it is as most know or suspect; as far placed away from anything wished or self-chosen for the people that can be imagined here in Odin’s owned world. Tru, that means, all our lives and the heritage from the Gods, is just a little start to unwind clean in the world’s collective conscious and our history. Many have evidently not managed by their own to understand the most obvious; that outside the Gods protection a human is left without rights and is unprotected.

Any kind of consideration is since long ago not available to grant this world’s foes with and it has not appeared any extenuating circumstances in the War. What we all too clearly see, and since hundreds of years back have been forced to look at is; “a scorched earth warfare.”; a plundering, a usury and a heart-breaking degradation of all of our countries and cultures that been placed under manipulations that surpass all comprehension and common sense among most. In first hand Europe and “the western world” has been, and still is, undeniably most used up and at the same time the strongest weapon for the foes to parasite on; to break down and turn against our other high cultures in our world. It has far too long been a real misuse and division inside and against each other under a systematic brainwash. This is all undeniably parasitic and extreme; it is a psychical and physical outrage against all parts of the world that have no counterpart in history and it is at the same time told inside that sickening Illusion to be normality; a natural and a human progression. No. Nothing could be more wrong.

This world’s degradation can hardly get much worse. The foe has in advance; before the New Time will occur, fooled large parts of the world that they are their “friends” and “saviours”. Of course they are fully aware that if people knew that the Gods exist then their time here would be gone with the wind. And, it is just this mentioned fact the foe readily strives after to conceal and try to hinder reach into the collective awareness. The whole joke has now so long been spreading around and has so far been carried through that it has like an accepted wrong been left at peace as being over-powerful to question; this notwithstanding the fact that it merely leads downward to the degradation and the following genocide we all clearly can watch. That someone for a second could have placed any kind of trust with our foes silly stories and filthy non-teachings proves this world something unavoidable; humanity is completely without might outside the Knowledge: The Knowledge of the Gods.

The purpose, with the seemingly and easily exchangeable and varied “plan” the foe is directing is to reach our full degradation and thereby our death. They do not know of any honour, love or rights; other than as tools to use for advantages for their dirty egoism and defect existence. All these meaningless “ideological” conflicts and wars, the continuous attacks, all this forced on must end to be placed at the wrong address. The guilt the foe has to the Gods and humanity is already unimaginable and can never be repaid.

The War continues in the daily life for the unknowing in a tragically little comical charade about “peace and progression”. Many are forced down and broken under thraldom to become “open and receptive in their mind” to what they would never wish for themselves and really don’t have any kind of free or own will to be part of. These made into tools do not have any clue about what the War of all Wars encompasses and thereby not anything at all of any real value; these victims will sadly suffer hard for a period under their awakening to the realities of the New Time in our New World.

The foes weapons consist partly of pornography in the shape of infamous and well-known filthy literature which they have forced upon our world to reach a larger distribution than anything else on this earth. Furthermore, there is a spreading around of confusing opinions and teachings; the so-called rotten “ideologies”, which are made to seemingly compete with their other nonsense-teachings. All this dumbness shapes the current non-cultures and the propaganda becomes after its coercion and repeating; a final un-reflected and normalized “truth” to hold down the naïve with. All this is for a temporary benefit for their three sick teachings in the shape of so called “monotheism”, which as we all know forms an extreme weakness in the mind. (It is completely understood that the altered words hidden and original meaning in the futile and basic code they sneak behind is counted with here.) In their normal order they have infected and largely destroyed our languages for this needless and dirty purpose. Not forgetting to mention the immature manipulations in our languages.)

Well, this all too transparent intelligence which can only steal and use and thereafter make the already thoughtless and weak into full-blown ignorant is already hated by large parts of this world, but still far from hated enough. The foe has all too easily sat below and controlled these stricken and emptied on sense in their minds after their own pleasing. But, it is near its end now. This Middle-period with its low life stuck in falseness and insane imagination wishes Viet to be dead and gone. It would be highly wished for to ban dumbness, especially when this dumbness that rules among the scum is not even aware of the Gods and Reality and dumbness will be their death. Any difference on any of our foes “teachings” that spread around its meaningless opinions like a turncoat needn’t be made. The result is evidently just some kind of complete imbecile without any right inside with death as the only hope for a future. The foes non-teachings inside these jokes that claim to be “religion” and “politics” etc. will all become what they in Reality have been all along; a nothing, as the Knowledge returns with real might to our world.

The well-known tries to blame the Gods for their own filthy work; when they in the present have a fully-proven and all too large control over all the low-life behaviours in this world, will continue to be just ridiculous survival tactics and propaganda when firmly set against the undeniable fact that it is the Gods own blood that is being used, deranged and slaughtered in the War. That some kind of “choice” could possibly be to find between accepting or throwing off the Gods existences and rights to fit the perverted trash that has taken on Odin’s name “God”, as well as the names of “angels” etc. Then letting morons believe that they in spite of Godan and the other Gods still have a kind of “all functioning might” is nearly too silly to be forced to mention here… Remember and know that we fight with the Gods against our foe Surt. Anything other than that is nonsense and useless.

What Viet right now is down in is far worse than what the nearby future will contain with a harder life and battles in our countries. It will undeniably be a fresh breeze of relief that then and thereafter finally getting our lives full worth and becoming real and worthy people. For many this will be their first time being anywhere near becoming a free and knowledgeable human; this so awarding and obvious state to live in. For us that lived in past lives; with that said is far from given to all beings here, we really need to lead in the New Time. We will let that rotten Middle-period between the Gods holy times, known as “the parenthesis” in our world’s history be a sorrow and for full contempt for all coming times. (That is if our future will be able to find anything of its meaninglessness and filth left in its memories.)

Outside the Gods protection there is just suffering and death in wait. The War is inseparable from our lives. It is time to start our own lives.

 

Posted in ARTICLES, ASATRU, CULTURE, FUTURE, ODINISM, PROGRESSION, REAL CULTURE, THE GODS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

VIET

Viet: The Gods and the Gods’ Truthful are alone holy in our world. How this world would be without our resistance can be observed in the most rotten parts of this world.

(I’ve had a non-active part in the resistance and the building up during my forced upon absent-minded periods, but it is hardly petty things that have been done by this signer here and there in my awake periods. More about this you will get to find out somewhere else.)

I’ve lived the larger part of my life in waiting; somewhat according to the rules that are set up for the War of all Wars. My life’s gain, from my attacked position, is that I through experiences from my own life do know how to take oneself away from many of the problems to solve that now await a large number of people: All these unnecessary hardships and conceptions that many will have to fight with from having being set at zero and unknowing. This is for many in this world to get through now and then reach back up to human dignity again.

Sadly, there are no facts or any allegations that cannot be questioned by empty words and repulsive rhetoric, but all of my words will be proven.

THE CLEARANCE

The infiltrations that have been made and are still occurring in all of our countries societies with propagations of nonsense and opinions as weapons that try to let it shine that the foes stolen positions of might are as if it was them a given right… Many do know that their fantasy of their “might” here fully builds on their usage of the weak; that is the perverted and insane, to carry out their perverted and insane propaganda.

During The Clearance that now is expected our foes and their low-life aims, together with the manipulations that dragged this world down into their filth, will come to be set under holy light with over-explicitness.

The foes “angels” and other equal sub-human scum can very well say that they follow the Viet’s aspirations, claim to have somewhat decent morals, execute little deeds that short-sightedly may seem positive, but what immediately must be said is that these are always unwanted and unnecessary; truthfully harmful for all higher and normal Life. What as a rule always happens is that they will place themselves as their own foes and thereby paralyze the weak minds to carry out what the foe wish for. It is frightening to observe. It is also frightening to watch a majority that cannot see so apparent manipulations. I advise you to not continue let yourself be amused by any excuses or empty “love” explanations down in their Illusion. Have it in clear sight that they are searching after ways to exterminate us.

The usage of the weak to be weapons aimed at the heart; false and twisted “feelings” and “love” became stuffy weapons against the world meanwhile they are always referring to each other as if they could be authorities in order to force on this incestuous trade in front of many asleep and naive eyes. No, it is not really made for the sake to reach any quite useless money; which this naively has been deciphered to be, and with lying often been told is the case… There is a War there the foe right now is fully awake and active, meanwhile most of humanity is dying in their slumber.

We needn’t soon emphasize especially hard against wrongful presumptions, false authority, guessing’s dumbness and infantile wishes. The doubt will come to fully be taken away when unfounded and conflicting information about life get their Solutions through the Knowledge. Our lives true core will be returned to all of humanity.

WORDS

The confusion of ideas from many of our words’ altered meanings sadly show us who has taken the parasitic controlling state of this world. And, it is a petty and meaningless might in principle, but it does clearly show the foes insane motives to control petty things and feel superior with their empty words: The cowardly parasites’ main weapon. As if anything they could do would be us unknowing…  It is all to use and demand a preservation of the lies they sorely need for their illegal existence. Their conscious forgeries in code with altered words shall show their “new truths” already written down in the old. Will we be fooled to find this to be a superior intelligence at work? Pathetic.

That the foe will be able to change from being the undoubtedly lowest in all valuable aspects with words to being great, somewhat like an alchemist’s quest for gold in his faeces, is just a suicidal imagining.

THE ENCLOSURE FOR THE WEAK

Viet will protect the made into weak and dirty up to a certain point, but this may not be at any expense for the lives for the still clean and worthy. The fact that most of the foremost and the highest this world has ever seen will die for the lesser and much lesser in Ragnarok is revolting to me, but all that is good apparently has its time.

That many have had the stomach to serve themselves with a since long emptied collective honour and flatter themselves of the Gods deeds, as well as other known names in our history, without doing anywhere near enough of a sufficient resistance against the foe has shown itself being a very expensive ordeal for the state of the world:

Nobody is more than their name.

VIET

 

Posted in ARTICLES, ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, NEW TIME, REALITY, SOCIETY, THE GODS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment