DE UTNYTTJADE OCH DÖDADE

Våra fiender utnyttjar Gudarnas folkslag och miljontals har redan blivit dödade, till vår stundtals förlamande sorg, efter att dessa har lurats eller nedtvingats till att acceptera “kärleksbudskap”, “liberalismer”, och liknande vapen.

Fiendens manipulationer och tomma löften, utspridandet av okunnighet, hotelser om straff och död, stölder av folkslagens egna identiteter, med alla frånstötande övergrepp mot denna värld, våra ägor och våra egna liv; detta har format ett flertal till att bli det mest chanslösa slödder som någonsin har existerat.

Så är lönen med att visa någon slags öppenhet och tillit inför Gudarnas och mänsklighetens parasiter.

INRE KONTROLL ÄR ÄVEN YTTRE MAKT

Varningar angående hotet mot vår värld har ständigt givits denna vår värld för att i allt kunna hindra fiendens framfart, men trots detta har fiendens motstridande varningar hittills varit ett starkare vapen med sitt genomfalska upphöjande av känslor och vekhet, vilka vi alla kan känna finnas i oss. (Våra rena och normala känslor har inga andra ägare än oss själva.) Det har parasiterats på en stor del av vår rättvist ägda makt och våra livsrättigheter; även inne i det mest självklara och grundläggande för våra liv: Vetandet om Gudarna, Världarna och Verkligheten.

Med hjälp av falska ord och ofta ett spelande med själva Gudarnas olika namn; så har fienden stulit och fegt mördat, därefter format och även interagerat med de okunniga och lättköpta vilka hänsynslöst har utnyttjats till att sprida fiendens smuts och missriktade hat. Det vore tanklöst och hjärtlöst att inte sörja de redan dödade och även de miljontals ännu drabbade vilka saknar kunskap om mänsklig normalitet i sig; Vetandet, verkligt god makt och sin egen viljas vett.

Folkslagen från Gudarna är delägarna i denna värld. När dessa sönderslitits i sitt inre till att kunna begå fiendens illdåd mot sig själva och andra, så handlar detta alltid om fiendens pågående folkmord; med att kunna kontrollera människornas känslor, beteenden och tankar, samt forma dessa till att bli störda och efterblivna mordvapen vilka ofattbart nog motverkar alla de olika ärade folkslagen vilka var födda fria inom Gudavetandet och Kulturen. Detta har tydligt skett mot samtliga våra “Amerikanska” folkslag; vilka längre än de flesta var kvar i vår sedlighet med Ära, livsnärhet och ett rent livsvärde. Fienden använde i Striden redan hårt drabbade och utnyttjade folkslag från Europa till att ytterligare decimera Kulturen med. Händelserna är kända även i den defekta “världshistorien”, vilken vrids och sprids med sin falskhet och okunnighet som ett gift mot våra samhällen, men alltför sällan uppfattas i sitt rätta ljus. Detta, och ett flertal andra likartade oönskade krig med framtvingade folkförflyttningar och frånstötande folkmord i alla världsdelar har länge omtolkats efter nytta och behag av våra fiender; vilka alltid använder sin skräpkultur till att föra fram en inre och yttre krigföring med falskt hat och våld mot vår värld; en värld där nu mer än hälften närmast har slutat att reagera mot tydliga manipulationer, orättvisor, och lever i en okunnig och dödlig dumhet.

Hämnden kommer att bli fruktansvärd när folken vaknar.

Och de kommer att vakna.

DE ÄDLA MÄNNISKORNAS FIENDER

Fienden kommer med sina närmast oräkneliga bluffar fortsätta att ljuga kvar sin hatade existens i Midgård; som om de själva och deras ogiltiga ord kunde vara relevanta och värdefulla för mänskligheten på något för oss och Livet okänt sätt. Ständigt söks det efter fler psykiska, känslomässiga flyktvägar att nå till inne i mångas nu trasiga icke-medvetanden där ovidkommande och plausibla bortförklaringar angående fiendens enorma skulder irrar omkring. De olika “kanalerna” i media och annat, vilket nu har tagits under kontroll, åstadkommer sitt förvirrande och förhalande syfte; då fienden vill skaffa mer tid till att låta fler av sina parasiter undfly vår kommande stora och rättvisa hämnd i Den Nya Tiden.

Fiendens rädsla är mer än övertydlig. Om inte annat i den länge närmast maskinella överproduktiviteten med utspridandet av påståenden vilka leder fram till onödiga och oönskade konflikter; meningslösa fega krig och defekta samhällsideologier, vilka ständigt drabbar och verkar i vår värld. I propagandan kommer ofta inpass om allas vår utrotning om vi i denna värld inte lyder fiendens löjliga lögner och hotelser, godtar deras så varmhjärtade och rena känslor för oss alla, samt hyllar och beundrar deras allt annat än hedervärda och icke-existerande storhet. Givetvis skulle det vara långt bättre att få dö medveten i renaste ära och gå vidare till det högsta nåbara för en människa i Asgård, före att leva i träldom, smuts och efterblivenhet och straffas i det lägsta och dödas. Mänskligheten har inget slags val att göra, bortsett från valet att verkligen känna sig själva.

För en kort tid framöver så kommer det att i ännu högre grad påstås att fiendens falska “religion-ideologier” blivit misstolkade på grund av mänsklighetens medfödda dumhet och djuriska låghet härstammande från de fruktade Gudarnas högre blodsband. Att folkslagens normalt medfödda godhet svekfullt har utnyttjats i fiendens låga syften och därmed “råkade” hindra all fullgod normal sedlighet i Kulturen är mer än tillräckligt för att väcka och hålla kvar vårt hat för all framtid.

Gudarnas och våra högkulturer; de inre-yttre framstegen i mänskligt liv, är det enda som räknas i våra liv och i Livet. Alltmedan fienden ständigt dragit ner och ofta lyckats med att döda de högsta i vår värld med olika stulna maktmedel, vilket tydligen är något vilket vill påskinas oss vara en liten bagatell ingen ska sitta och älta över då deras ledare, och deras trälar från alla folkslagen, själva blivit lidande och dödade för deras uppror mot Asarna. Som om det någonsin kunde finnas någon jämspelthet mellan vårt rättvisa ägande och vår världs parasiter… Tusentals år med fiendens äcklande existenser närvarande i vår värld har gett mänskligheten ett hårt lidande och en meningslös död i förrädiskt formade konflikter och krig; detta är något vi kan och ska vilja hindra för all framtid.

Fienden skyller givetvis all skuld och ansvar för sin aktiva terrorism och sina manipulationer med de smutsiga och konstruerade “religion-ideologierna” i grunden; dessa oräkneliga inre och yttre attacker med ett spelat hat, fegt våld och onämnbara övergrepp mot oskyldiga, på ingen mindre än Allfader Oden. Detta sker i regel med fiendens egen maskering med andra namn, och i vridna påståenden vi inte kan kännas vid annat än varande just den lägsta och äckligaste av våra dödade fiender vilken gärna själv ville framstå vara Gotfader med ordens makt och utifrån detta använda en slags naiv dyrkan genom sin nu dödade “son” som vägen ner till döden för de högre folkslagen. Alla ska återigen få lära sig inse och veta att Oden är den som alltid har allt att vinna på att verklig Gudatro, insiktsfullt Vetande, samt att en renad gudomlig frihet råder överallt i hans ägda värld.

MER OM VÅRA ORD

De överflödiga fienderna har fört in tusentals manipulerande osanningar, tagit sig ton mot själva Gudakulturen och parasiterat på Vetandet, vridit våra äldre stavar, brukat våra ord och gamla läror tills de okunniga inte vet någonting alls. Vårt arbete och våra ägodelar utnyttjas så att fienden kan bygga och finansiera “deras” falska tempel; och detta är riktade mordvapen i Striden mot alla vilka i onödan har dragits ner i förnedring och död bortom Gudarnas hjälpande hägn. Fienden har även sysselsatt sig onödigt mycket med att under hundratals år tillverka omskrivningar av våra källskrifter, även sina “egna” smutsiga skrifter, och där utnyttja, omoget nog, nyare och äldre betydelser av många ord till att påstå att detta innehåller en stor fälla; något vilket vi andra inte alls känner till… Detta ska i sin tur inbillas vår värld att något de gör med detta fjanteri skulle kunna upphäva deras miljardtals smutsiga brott mot Gudarna och den oskyldiga mänskligheten. Vi vet in i minsta detalj allt de tänker och allt de gör, och att detta ändå inte har kunnat hindra vad fienden försöker med och genomför handlar om att många bland folkslagen sedan länge är påtvingade ett icke-liv nere i en naiv okunnighet och där tränas i att vägra lyssna på normal Verklighet, Godhet och Sanning.

Ett problem var tidigare, liksom det nu fortfarande kvarstår inför brytningstiden, att fienden i hög grad inriktat attackerna med att ständigt sprida ut det övertydligt falska påståendet att de tillhör en oss överlägsen makt. Samtidigt sker ett utspridande av osedliga och störda beteenden inriktade mot barnen i vår värld, vilka senare i livet får stora svårigheter med att kunna ta sig ur hjärntvätten; och i många fall i sin tur plågar och dödar sina egna barn med fiendens smutsiga ord och icke-läror vilket formar all den förekommande osedligheten. När folkslagen kan bli friska och återigen läras alla självklarheter om sina ursprung och vår världs historia; då finns det i vår värld ingen grund kvar för fiendens främmande existenser.
Att allt fiendens smutsiga händer kommer åt undviker att våga ge den verkliga äran för våra egna liv och även den faktiska historiska verkligheten rörande Gudarnas återkommande nya tider och folkslagens liv under tusentals år; kommer blott vid några fåtal undantag, då fienden vill kunna påstå att de faktiskt i lönndom talat Sanning ibland… Påståenden som att Gudarna och Viet själva utsprider fiendens skrifter vilka har dragit ner mycket i denna värld till en hopplös botten där fienden själva har den enda vinsten; i deras nedbrytande av samtliga progressiva och ärbara högkulturer i vår värld. Det säger det mesta om den intellektuella nivån fienden klarar av med sin propaganda och hur efterbliven man bör vara för att ens komma på tanken att lita på sådant slödder.
Vi kan alltid vara säkra på är att fienden inte för med sig något högre än halva Sanningar; då Sanningen är vårt segrande vapen. Minns att i Verkligheten handlar ingenting om några ord vilka kan vändas och vridas mot Vetandet:

Verkligheten handlar om att inse Rättigheterna i blod och makt från Gudarna.
Vi ska till Asgård dit allt i denna värld rätteligen och utan minsta tvekan tillhör.

TILL BOT

Fiendens tillfälliga inflytande i vår värld sitter nu i vad vi kan kalla för ett slags icke-medvetande tillverkat av extrem okunnighet däri spelade åsikter och ogiltiga “lagar” är ämnade till att forma fram så defekta och lättkontrollerade varelser som är möjligt. Det är till ingen överraskning att fiendens återfödda formas till att bli deras mest utnyttjade och inflytelserika vapnen med sin inre tomhet och sina störda beteenden riktade mot vår värld. Dessa återfödda blir i högsta grad styrda till vad fienden stulet kallar för “präster”, samt alla andra tänkbara former av perverterade och prostituerade som; skräpjournalister och smutsförfattare, falska Gudatroende, slödderartister, skadliga och mer än nu normalt psykiskt sjuka, utövare och talesmän för osedligt beteende inom skräpkulturen i stort; och andra liknande “förebilder” vilka inte kan förstå någonting om höghet och rätt; då dessa redan själva är alltför nedbrutna och önskar andra att lida som de gör och bli likvärdiga på mänsklighetens döda botten. Givetvis har dessa ingenting nyttigt att säga oss andra, men talar gärna om för alla de når till hur de ska tänka och tro… Det är som om dessa har blivit chockskadade och någonstans blivit tömda på allt hopp, vett och liv. (Vilket är det korrekta bakomliggande scenariot till deras sorgliga efterblivenhet.)
Det tillkommer här givetvis att ingen normalt intelligent och värdefull människa skulle kunna följa våra fiender så hängivet, och utan att ens kunna klara av ett sunt ifrågasättande av fienden; mest för att Verkligheten ger svaret att dessa är långt mindre än ingenting med sin skadliga närvaro. Den givna uppgiften fiendens trälar har, i regel närmast fullständigt omedvetna om vad de genomdriver, är att dra ner vår värld med olika medel de har fått till att driva fram manipulationer och forma fler att utföra perversioner och sprida extrem dumhet som norm; vilket ger samtliga drabbade ofattbart hårda straff nere hos Hel; och dessa sänds därefter vidare längre ner dit ingen varelse någonsin vill hamna och mottar sedan den andra döden.

Det robotliknande slöddret är det skräpkulturella icke-samhällenas allra lägsta vilka har satts “högst upp” med manipulationer att verka mot alla drabbade samhällen där ofattbart många är lurade till att följa efter en defekt och mikroskopisk världsbild där den länge obotligt äcklige, men nu äntligen dödade “jah-ve”, fungerade som någon slags efterbliven version av Allfader Oden för dessa. Det styrda och kontrollerade icke-medvetandet fiendens återfödda sitter fastnade i; där allt högt, rent, rätt och sant, har söndervridits med meningslösa ordvapen; alltmedan Vetandet och själva medvetandet har hindrats och fullt normala sanningar hålls för “myter” och osanningar genom att tillfogas alltför osannolika bitar och sedan attackeras hatiskt av fienden själva utan eftertanke. Detta rör sig om en så skrämmande hjärntvätt att det saknar all annan jämförelse.

Att samtliga våra medvetna, eller tragiskt omedvetna, fiender bär omkring på moraliska skulder med miljardtals smutsiga övergrepp, oräkneliga lögner och ett massmord på mänskligheten; och befinner sig på en nivå som är så låg och äcklande att förståndet inte vill kunna nå ner dit verkar vara ett stort problem hos ett flertal, och det är inget vi egentligen vill bota, men insikten över Verkligheten är tvunget att tydligt inses. Hur vi än med all vår vilja och glädje gör, eller kanske motvilligt tvingar oss till det, så ska grunden till samtliga skadliga beteenden i fiendens nu kontrollerade icke-samhällen fullständigt utrotas.

Livet är nu en levande mardröm att nu vakna upp till för de naiva och okunniga.
Men, det är till allas vår högsta glädje att dessa vaknar och blir av med Illusionens mardrömmar och kan få ett verkligt liv.

DE DEFEKTA KONSTRUKTIONERNA

Fienden har, vilket tidigare har påpekats, aktivt utspridit diverse splittrande “religion-ideologier” i medvetet felaktiga och ointelligenta konstruktioner vilka övertydligt har riktats mot den sedliga och naturliga sammanhållningen mellan Gudarna, Kulturen och folkslagen. Märk väl att denna värld nu befinner sig i en så manipulerad tid att fiendens ideologier ens kan tänkas uppkomma och kontrollera de drabbade att drivas mot vad fienden önskar och till och med dra ner sig själva i en gränslös och dödlig osedlighet med ett deltagande i de konstruerade samhällskonflikterna mot sina egna familjer och länder, vilket oundvikligen innebär att deras tomma och dödsdömda liv ägnas åt att vara mot sig själva; till hån, glädje och nytta för våra fiender.

De olika formerna av anti-sociala konstruktioner och icke-politiskt nonsens mot denna vår värld, där klass inte längre sägs handla om våra höga ätters rättigheter och där även den ovidkommande könstillhörigheten har tvingats in i fullständigt verklighetsfrämmande konstruktioner i en efterbliven kamp mot fiendens egna gamla ogiltiga och defekta konstruktioner och störda beteenden. Att använda detta vapen mot vår värld har sedan länge nedtecknats, analyserats och bearbetats till att nu kunna bruka de sinnessvaga och deras pinsamt navelskådande egoism mot allt som är rätt, högt och välrespekterat i alla högre världar, vilket är plågsamt att iaktta. Fiendens verklighetsfrämmande nonsens styrs i det mesta fortfarande från främmande tempelbyggnader, naturligtvis och högst tvunget uppställt med material och marken ägd av Oden själv; och även med folkens under tusentals år slitsamma arbete, och sorgliga felarbetande, med vår världs marker. Fienden har med stulna medel även tillskansat sig ett smutsigt inflytande där utspridandet av “mest ord vinner” inne i de nedtrycktas hjärnor med “medias åsikter”, där scenariot ofta är att föra in osedligheter och åsikter rörande att; “sexuella perversioner är frigjordhet…”, “frihet från all slags klass och all förtryckande överhet…”, “lönsam invandring för kriminella och psykiskt störda…”, och mer understöd till andra av fienden nu tillverkade till smutsiga och efterblivna länder då; “Västvärlden har en kollektiv skuld, med kolonisation och plundring av resurser, till många andra folkslag och har därmed själva bett om att bli överfallet, hånat av miljontals parasiterande sinnessjuka och perversa, samt bli mer fattigt och plundrat i precis allt som har något värde i sig.”

Med bilder och ord till stöd kommer tunna, ensidiga och skrämmande okunniga “samhällsdebatter” vilka styrs och vrids, ibland med hjälp av en anonymt bidragande röst där personen håller sig gömd utanför bild. Detta för att dagen efter förstärkas i den nuvarande innehållslösa vardagen med artiklar i dagstidningar och ett par “anonyma” inslag i radio, och även över internets alla okunniga och “fria” forum. Osedliga påståenden kan med manipulationer därefter framtvingas till att normeras i “den försvarslösa och okunniga massans åsikter”; då dessa varken har lust eller ork till att sätta sig in i vad de innerst anar, eller vet, är ett fientligt kontrollerat samhälles dumheter. Då dessa lurade nu känner till orden från hjärntvätten så ger det ett sken av att det är “bekräftat” av “sakkunniga” och ska härmas i konsensus med sig själva som papegojor för att kunna vara “med i samhället”… Tro det eller ej… (Detta scenario gäller även i att driva fram fiendens formade musikstilar, kontrollerade artister, författare, osv. Vilka i sin tur driver skräpkulturen vidare mot samma mål.)

Allt detta ofattbara äckel kommer med medföljande missriktade känsloargument och styrs därefter vidare med draghjälp i månader och åratal i “media” för att verka positivt, intressant, och degeneration är ju för fienden ett ständigt framåtskridande. Detta alltmedan folkslagen utsätts för flera företrädare åt det mest otänkbara och skadliga vilket går att införa; detta medan dumheten och smutsen påstås vara något nytt, intressant och underhållande, och att i slutmålet nå fram till att högst skenbart bli “folkligt”… Därmed har fällan slagit igen och samhället betalar och sänks ner ytterligare en bit. Inga konstigheter i detta. Åtskilliga har viss insyn i detta, men tvingas ofta agera okunniga om vilka som bär det yttersta ansvaret för dessa manipulationer vilka ständigt leder fram till förstörda psyken med övergrepp och mord till följd.

Fienden kontrollerar även ett flertal arbetare i många regeringar med att alltid visa sig som ljusa och mjuka andevarelser vilka fritt skänker ut stora löften; samt en order åt dessa vilka blir bländade av sin tilldelade del av den smutsiga planen att genomföra mer av sin hatfyllda verksamhet mot folkslagen, givetvis gömda under att påstå sig göra gott… De drabbade är i regel okunniga och lättledda människor vilka i övermått vill verka speciella och utvalda, då de tror att de räknas om de syns för andra som inte heller räknas… Dessa skulle, om de kunde inse helheten i fiendens plan, säkerligen nyktra till och göra allt för att motverka våra fiender. Fienden når även fram till att tvinga andra att kunna producera deras skräplitteratur, skräpmusik, skräpfilm, skräpkonst, och även indirekt ner till samtliga rubbade nickedockor i den stora defekta delen av den defekta underhållningsindustrin; en bransch vilken i smyg, eller i senare tid mer öppet, bidrar till att stödja fiendens nedbrytande planer om de själva kan betalas för det med önskade fördelar. Att fienden tar kontakt kommer efter att en medfödd eller formad defekt i mottagaren har utlösts; oftast från ett psykiskt sammanbrott, vilket i sin tur öppnar för fienden att kunna låtsas vara deras hjälpare.

(Det är mig likgiltigt om de vilka är födda efterblivna, eller de med några andra slags defekter, tycker och gör saker vilka jag själv aldrig skulle göra och vilja bete mig som. De defekta figurerar normalt i ett mindre fåtal och har inget annat naturligt val när deras störning är medfödd. Undertecknad skulle inte bry sig för en enda sekund om samhällets spridda falska normer, dess hjärntvättande påtvingade preferenser och medföljande defekta åsikter; vilka har formats till vapen mot fria valmöjligheter till att med medvetna manipulationer dra ner och döda så många som möjligt; om nu detta kunde vara de drabbades egen fria och upplysta vilja. I de flesta förekommande fall är den hjärntvätt fienden sänder ut påtvingad den innerst inne friska majoriteten vilka inte har några medfödda allvarliga defekter och störningar.)

Fiendens konstruktioner har i denna tid nära Den Nya Tiden dragit ner alla våra samhällen till tidigare okända bottennivåer intellektuellt och moraliskt. Detta alltmedan imbecilliteten utsprids med skräpkulturen där nu de utslagnas töntiga kriminalitet och de prostituerades beteenden ofta hyllas som “modernt och framåtskridande”, tro det eller ej. Allt som är osedligt och frånstötande i denna värld har sitt ursprung i våra fienders inre och yttre parasiterande verksamhet. Detta oönskade inflytande tar kontroll över de omogna, de okunniga och de svagsinta, vilka fienden letar efter till att kunna utnyttja, vrida och slutligen utsortera som dödade. Falskt påstås nu att orsak och verkan i alla dessa ruttnande samhällen är det som har kunnat leda fram till den enda fungerande progression vi har verksam i vår värld, vilken delvis, är direkt given i samarbete med Gudarna; inom högre teknik, bildning och forskning. (Detta är något vilket i många fall tyvärr vrids från självklara möjligheter till att ge normal upplysning till att bli riktade vapen mot oss alla…)

Fienden har utnyttjat ett par uppfinnare med att ta kontakt, så att det ska kunna framstå som att innovationerna i dessa fall kommer från fienden själva, till allas vår vinst, men detta sker alltid när progressionen inte längre kan hindras och kommer från flera håll. Fienden vill löjligt nog framstå som att de styr allt som kan tolkas positivt och att de kontrollerar mänsklighetens alla folkslag i deras tankar och deras arbete, så att utan fiendens närvaro är dessa ingenting alls, chanslösa och värdelösa. Att folkslagens arbete och uppbyggande har producerat en materiell välfärd, även om nu produkterna numera mestadels är värdelöst skräp utan hållbarhet eller skönhet och inte till någon större nytta i Striden, och i flera fall av fienden medvetet förgiftade; så är det ändå äcklande att folkens förfäder och tusentals års hårt arbete och skyddande av våra liv ska tas för gratis och bagatellartat av de sinnesslöa barn-vuxna som ständigt berömmer sig med att leva i “nuet”, dvs. har för lite fungerande intellekt för att kunna ta in större sammanhang. (Många tror tragikomiskt nog att det förgångna, vilket är allt vi är, saknar någon betydelse…)

Vi behöver fullt ut inse att rätt materiella produkter är det enda yttre värde som krävs oss för målet att fullständigt segra i Ragnarök. Mest värdefullt i materiella saker räknas hägn, vapen, ren natur, ren föda, värdefulla mineraler och marker. Detta kan verka självklart, men just därför att det är självklart ska detta ofta påpekas.

DE MENINGSLÖSAS VARDAG

Konflikterna fienden format och lagt in i de defekta ideologiska konstruktionerna ger en onödig och intetsägande problematik; vilket drar ner många till att ägna sin tid åt ett felaktigt sökande efter en tröst bort från all meningslöshet, en tröst bort från att ha tillverkats av fienden till att vara tillgjorda och fel; och därmed i stort behov av falsk tröst där värdelösa resor, dum och osedlig underhållning och sparandet på skräpkulturens produkter är allt de har att tillgå och dyrt betalar med sina liv för. För att här inte undgå att nämna den medföljande inre tomheten, tvivlet, rädslan, okunnigheten, ensamheten, och allt detta i en total avsaknad av verklig status; vilket ofattbart nog är “normaliserat” i deras oönskade och störda beteende.

Fienden har hittills överlevt på att kunna “blanda bort korten”, vilket är särskilt kränkande för de miljontals vilka trots allt är tillräckligt friska och intelligenta till att plågas vid åsynen av det omgivande slöddrets onormala falhet i tänkande och verkligt folkvett. Klart och tydligt står att våra fiender ständigt söker efter sätt att upphöja sig själva med, eller att lura till sig tårögt stöd för sitt omfattande parasiterande av intellektuellt och materiellt stöldgods, vilket de själva är inkapabla till att göra något verkligt gott med; och de ser gärna till att med kontrollerande tvångsmetoder löna sig själva med meningslösa utmärkelser för vilket skräp som helst som kan passa deras nedbrytande och samtidigt plågsamt pinsamma planer.
Självskrivet är att dessa arbetar dygnet runt med syftet att deklassera Midgård; Allfader Odens, Asarnas och folkslagens ägda värld, och tillfogar därmed de olika folkslagen osedlighet och alla andra låga icke-värden: Alla dessa vilka de själva har dragit ner till att bli till slöddret bland folkslagen, vilka naivt eller tragiskt godhjärtat tvingats bli till fiendens mordvapen i den smutsiga skräpkulturen, vilken ännu för en kort tid finns i alla delar av vår värld.

Det som tyvärr ännu håller fienden “levande” är att de ständigt sysselsätter sig med skräp så att ingen sund eftertanke någonsin kan finnas där och deprimera, alltmedan tiden ägnas åt att dra ner andra till att nästan bli jämförbara med sig själva. Heder, Sanning, alla friska och verkligt rena känslor och våra liv, betyder ingenting för fienden annat än till att missbruka, håna och utnyttja som ett slaktdjur.

FIENDENS “RETORIK”

Fienden eftersträvar fortfarande att alla utom de själva ska sakna normalt Vetande och därmed styrkan att kunna leva vidare i den livgivande Sanningen om Yggdrasil.

Delmålet fienden har uppnått är att med tomma ord kunna dra ner exakt allt som är högre i syftet att upphöja deras två dödade ledare vilka ville påskina sig vara “kreatörer” och därmed ville kalla sig allt som är “riktiga människor”, och komiskt nog “det enda upphöjda som finns”, och detta för en stolthet över sina fåtaliga och utblandade kreatur… Detta, om något, säger onekligen mycket om skräpkulturens inneboende rubbningar och dess följdverkningar vilka har spridit sin stank fylld av depression, äckel och död mot denna värld alldeles för länge. Tydligen är vi lurade och bara “inbillar” oss att allt vad fienden rör vid leder fram till den kontrollerade stagnationen och döden för allt värdefullt och högt…
Deras alltför skenbara misstag och välriktade våldsdåd är endast “ett stort prov” av allas vår kärlek till våra så älskvärda och ständigt oskyldiga fiender. Det rör sig om att med tommaste och känslosammaste ord pröva er fasthet vid att lita på övertydliga lögner vilka medvetet fegt och dubbelt döljer sig i deras pornografi. Fiendens skräpkultur vill påstås vara ett testande av de tvingade ner till extrem okunnighet; icke-livet i den yttersta förnedringens fasta grepp. Ett slags “prov” på deras otillräckliga kärlekskänslor och klena förstånd där vinsten tyvärr är borttagen alla högre och värdefulla erfarenheter, kunskaper och; Verkligheten själv. Mörkret är kompakt i Mellantiden när våra fiender på allvar har kunnat framställa sig som “de goda och intelligenta hjälparna” åt någon; det klaraste beviset på att denna värld nu är i mycket sorgligt efterbliven och smutsig.
De flerbottnade bedrägerierna i skräpkulturen är ynkliga och kraftlösa och kan inte ge några insikter. Fiendens skräp är tillverkat i syftet att kunna motverka att normalt vett och insyn i orsakssammanhangen i Yggdrasil, och de andra delarna inne i Universums verklighet, hindras av utspridda dumheter. Flertalet i dessa nu påverkade; med missriktat hat fyllda icke-samhällen, lurade till att tänka att livet saknar all meningsfullhet och att deras liv är fullständigt värdelösa för ett högre liv, och att ingenting som är sant finns…, så man får då fritt inbillas vad man vill… Inse att detta icke-tänkande är ett dödligt gift lämnat från fiendens pennor och smutsigaste önskningar.

KONSTRUKTIONERNAS ÄNDE

De välkända manipulationerna med alla sina osanningar och pinsamma felslut i fiendens kontrollerade “religion-ideologier” kan självfallet aldrig någonsin leda fram till någon “godhet”, eller några slags verkliga förbättringar för mänskligheten. Detta oaktat vad någon vill kunna påstå, vilket redan är övertydligt för åtskilliga sedan länge. Men tyvärr har insikterna alltför ofta kommit fram långt i efterhand när de defekta konstruktionerna redan har förlorat sin korta livstid och har smutsats ner alltför mycket; och ersatts med andra liknande konstruktioner. Men, många är ändå fångade som fånar kvar i “valet” mellan fiendens framställda icke-val fram till önskad värdelöshet fri från all sedlighet och rätt.

Många har fått sina ägodelar och rättigheter stulna eller köpta genom lurendrejerier. Detta är något vilket länge har pågått med att fienden med mycket enkel trolldom plundrat många företagare till att till underpriser sälja bort sina idéer och vinstdrivande företag. Även hela länder har tvingats ner till att bli mer lättkontrollerade produkter i ogiltiga konstruerade “nationer” och “stater” där mycket insyn över makten och kontrollen, har gått ur händerna på folkslagen själva.
Om någonting alls är ett naturligt friskt beteende så är det att ingen frisk människa motarbetar sig själv, eller söker efter att dra ner sig själv och sitt eget folk och land i efterbliven tro på att det skulle vara för det bättre på något slags sätt.

Det vridna, världsfrånvända och passiviserande i fiendens sektläror och konstruktioner är inskrivet med tanke på att de alltid ska kunna försöka att överta och finnas i styrande positioner på de falskt “motstridande” sidorna och därmed kontrollera och forma fram perversioner i känslolivet där sorg, glädje, kärlek, vilja och hat, styrs när och dit fienden vill och mot vilka de önskar, något vilket de trälande icke-samhällena lidit tyst och ofta naivt oförstående under länge. Taktiken fungerar oroväckande väl och används ständigt och överallt mot vår värld.

De nedtvingade i folkslagen är ständigt de enda förlorarna vilka plågas och utnyttjas av fienden i en närmast ofattbar grad, då dessa stackare har tvingats ner och inbillats att vår fiende är den goda sidan för dem… Och resultatet är att dessa inte vet någonting viktigt, och inte heller kan göra någonting värdefullt och de uttrycker sitt tillstånd med; “Ingen är mer än mig själv och därför vet ingen annan heller någonting, så varför ska man ändra sig och bli till en verklig människa med normal värdighet och ett fungerande friskt intellekt? Man kan ju ändå inbilla sig att man är värdig, respekterad, upplyst och intelligent, om man nu vill det. Det är min egen sanning.” Nej, det är verkligen inte en slags egen Sanning…

ÄRA KAN ENDAST ÄRLIGT FÖRTJÄNAS

Försök att inse faktumet att våra fiender har med hot, våld och manipulationer placerat stora delar av Västvärlden lägst ner i näringskedjan i Universum sedan flera hundratals år; samtidigt som dessa ofattbart plågade folkslag tragikomiskt nog har inbillats att de är ledande i världen, alltmedan de hårt arbetar med att bygga upp fienden med de infiltrerade regeringarnas understöd. Västvärlden utnyttjas även inifrån som en front till att på olika sätt bryta ner även andra folkslag till att bli osedliga och skrämmande okunniga samhällen med högst oönskad likriktning och ett fullständigt defekt tänkande där fiendens lögner är verklighet, dvs. Illusionen, detta alltmedan det innersta i alla folkslag styckas upp till att inte kunna förstå någonting alls om sina liv och Livet i stort.
Invandringen fienden riktar mot Västvärlden är givetvis ett vapen som är tänkt att kunna rädda fiendens liv med sitt nedbrytande av sedlighet, styrka och vilja. De ständiga övergreppen och plundringen av Västvärlden förringas och förtigs av fienden och deras bundna trälar i propagandans nonsens, men ventileras ibland kort i deras kontrollerade media så att ingen revolt ska kunna uppkomma bland de friskt missnöjda. Flertalet av dessa “invandrare” har inbillats att de har skulder att inkassera av folkslagen från Europa, alltmedan slöddret i Europa har lurats tro att de har en skuld att betala för våra fienders övergrepp och manipulationer.

(Märk väl att förfalskade dokument, ofta omskrivna, används för att rikta hat mot Kulturen och folkslagen i alla delar av vår värld.)
Nu går all tid åt för de drabbade med att konsumera skräpet i fiendens propaganda; därefter utnyttjas även folkslagens skattemedel av de okunniga folkvalda av det skrämmande okunniga folkslagen till att bygga fram icke-samhällen vilka endast stöder skräpkulturen; vilken strider mot allt högt och rätt i det inre och yttre.

Fienden är våra parasiter. Vi ska hindra dessa eller dö.

Advertisements
Posted in ARTICLES, ASATRO, CULTURE, KNOWLEDGE, NEW AGE, PROGRESSION, REAL CULTURE, RELIGION, THE GODS | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

STRIDEN MOT SKRÄPKULTUREN

Vi med normalt vetande, och långt mer vett, vet att det är fel på världen i en sådan omfattning att allt utom att inse sitt självklara hat och äckel mot fiendens manipulationer och våldsdåd vore ett fullständigt avtrubbat och kärlekslöst tillstånd. Striden mot denna vår värld förs, som ni alla ska veta, från fienden med ogiltiga “religioner” och falska “ideologier” vilket har framtvingat ett världsfrånvänt hat och annan perversion mot allt värdefullt i Livet; hindrande det livgivande Vetandet och formande en passivitet inför fiendens moraliskt skadliga och tydliga osanningar.

Sorgligen är nu denna värld i alltför mycket nedsänkt av planlagda psykiska och fysiska övergrepp, där miljontals människor ligger slagna i fiendens skygglappar; och där med alla medel hindrade från att känna till och leva sin egen identitet och progression.

Ingen är det man ofrivilligt, antingen okunnigt eller framtvingat, har konsumerat och producerat under fiendens vridna, kontrollerade och sinnessjuka verksamhet, vilket kanske är till föga tröst. Men, vi behöver ingen tröst i ett friskt samhälle.

För de vilka har utnyttjats, i regel ovetandes, till att agera produkter och skyltfönster och driva fram den oönskade och nedbrytande propagandan från våra fiender, så är det givetvis befriande att få kunna inse sig vara lurad; att ens livs ansträngningar varit komplett meningslösa och äntligen kan få lämnas, och ett verkligt liv med verkligt värde och status kan ta sin början.
Vi måste ta en öppen strid i alla lägen. Feghet mot fel är alltid att dö en smula.

DEN DÖDANDE ILLUSIONEN
De orsakade problemen mot vår värld är mer än allvarliga; vi kommer att tvingas betala mycket dyrt för vår kommande normala renhet och frihet, och detta beror i sak på att många har tvingats och lurats bort från Gudarna och våra heiliga seder; Sederna och Vetandet vilket gavs i samråd med folkslagen vid deras formande och i de nya tiderna, gavs efter folkslagens individuella förutsättningar och mål: Detta är den grund som är själva Livet i våra liv.
Skräpkulturen; denna dödliga och hatade Illusion, lyder under dumheter som skuld genom association, mest ord vinner; samt att sätta i fokus obetydliga och fullständigt ovidkommande frågor vilka hindrar hjärnan att kunna ta in den enda viktiga informationen för våra liv och klargöra självklarheter i denna värld.

För många är nu den normala självbevarelsedriften och det naturliga urvalet satt ur spel med hjärntvätt, trolldom, och krasst beräknade orsaker fram till skadeverkan med stödet av fiendens falska “religion-ideologier”; och att detta har i Mellantiden figurerar helt öppet, som om detta kunde vara fullt normalt, är skrämmande. Bärarna av dessa skräpkulturens icke-identiteter, dvs. de utanför Kulturen och Gudarna, har inbillats att de deltar i något slags social utveckling av våra samhällen med dessa plågade icke-liv i sin meningslöshet som ett billigt pris att betala…

Att utnyttjas till att agera som fiendens aktiva eller passiva vapen mot vår värld och därefter slaktas som ett meningslöst djur sker i högst sällsynta fall frivilligt. Vi ska inte vänta på att världen renas åt oss alla och att en fungerande och verksam frihet i denna värld med Gudarna blir så självklar i förståndet att allting ordnar sig självt. Att ha en för stor tilltro och självkänsla på sin egen säkerhet och överlägsenhet i vissa avseenden, sant eller inte, kan vara farligt och dödligt. Detta har, som historien visar, skett tidigare.

Det kommer att bli en stor strid mot de temporära och ovärdiga icke-samhällena, mot fiendens kontrollerade falska kungahus nu bosatta med slödder, defekta regeringar och deras äckliga media, och mycket annat, vilket för en sista gång ska krossas till vilket pris som helst. Vi ska samtidigt frita alla främmande kollektiva inbillningar från sin okunnighet om våra ursprung och återfinna vilka vi alla är i vår grund och leva våra samlade målsättningar med Gudarna.

Att vi en gång för alla gånger måste fastställa att skräpkulturen är ett vapen från våra fiender; en plan att leda fram till våra nuvarande icke-samhällens osedlighet, dumhet och död, och att detta är verksamt i syftet att orsaka den största tänkbara förnedring och plågsammast tänkbara lidande ska kunna inses i sin fullhet.

ATT TVUNGET UPPLYSA OM ORSAK OCH VERKAN…
Självfallet lämnar allt vilket blir läst, hört och sett, kvar ett mindre eller större intryck. Det är en naturlig lag om orsak och verkan. Denna konsumtion från skräpkulturen påverkar på flera sätt och kan vara svår att finna orsak till och individuellt utreda när detta tvunget får sitt utlopp i olika störningar och oönskade beteenden. Det plågsamt pinsamma efterhärmandet av defekta beteenden i “ungdomskulturerna” är välkänt och har länge använts till ett vapen, vilket tillsammans med okunnighet inför sin egen och andras identiteter ofta leder till ofattbart förnedrade liv. De mest upprepade åsikterna med förebilderna i de falska identiteternas ord och beteenden från manipulationerna blir därefter till vad de naiva och maktlösa själva säger och gör. Vill dessa påstå att de har valt ett defekt och efterblivet liv i skräpkulturen frivilligt så är hjärntvätten komplett och där kommer det att krävas stöd, och i många fall långvarig vård.

De nedtryckta orkar inte bry sig om den störda omgivningen längre, vilket är fullt förståeligt, men när dessa ändå aktivt eller passivt deltar i dumheterna utan att själva kunna erkänna detta och inse sin prostitution till ett fientligt och i högsta möjliga grad kontrollerat och defekt samhälle så krävs åtgärder.

Det är givetvis ett fritt val hur man ska leva och dö, om man nu håller sig frisk och informerad om Verkligheten.

Posted in ASATRO, BOOKS, CULTURE, KNOWLEDGE, NEW TIME, REAL CULTURE, RELIGION, THE GODS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

KULTUREN, ARVET OCH VÅR VÄRLDS HISTORIA

Lidande och död kommer från vad man inte vet.

Vet detta: Fienden har systematiskt nedbrutit vår värld och ivrigt eftersträvat att kunna motarbeta Gudarnas makt och rättigheter.

Asarnas kvarlämnade arv har i alla tider varit Kulturen och en högre mänsklighet, men detta dyra arv har i denna värld hårt motarbetats och har därmed inte kunnat hålla hela denna värld renad och enad; i vett och vid fullgott liv i Striden.

Den livgivande Kulturen är mänsklighetens arv och återfinns i samtliga folkslag och världsdelar under olika namn: Detta är vår skyldighet och rättighet att leva.

SJÄLVKLARHETER KOMMER ATT SEGRA!
Fienden har i Striden handlat med fruktansvärda; för varje frisk varelse helt otänkbara inre och yttre skändningar mot miljontals varelser i vår ägda värld och detta är pågående i allra högsta grad i alla nedsmutsade samhällen och ofta så öppet att det verkar osynligt för de mest naiva och okunniga. Reglerna vilka en gång fastställdes i Striden fungerar uppenbart inte i det nuvarande där många inte ens inser att “information” kan missbrukas i skenet av “frihet” och att de själva är intelligenta nog att överlista fiendens propaganda utan Vetandet…

Sant är att fiendens manipulerande attacker i Striden leder med kall beräkning fram till flerfaldiga folkmord och frånstötande övergrepp vilka de vill påskina är till sitt “självförsvar” och annat nonsens därnere i Illusionen; det falska och äckliga “monoteistiska-ideologisystemet” vilket parasiterar på alla länder i denna värld; styr tankeförmågan till meningslöshet med en dräpande passivitet eller aktiv självförnedring och utsuger allt det kommer åt. Därefter kommer ett hänsynslöst formande av inre och yttre defekter med grovt utnyttjande av naiv okunnighet.

Aktuella och övertydliga är bland annat de välkända nonsenskonflikterna riktade mot den ruttnade “västvärlden” med många terrordåd och övergrepp där det bakomliggande syftet är att få folkslagen runt den ruttnade “mellanöstern”; där flertalet i Mellantiden har fått sina liv grundligt skändade i fiendens Illusion och är satta i ynklighet, fattigdom och tragisk efterblivenhet, dödade innan dessa får upplysning och sin rätta och verkliga Gudatro och kan återupprättas till att vara värdiga människor. Fiendens vinst med denna och annan terrorism mot vår värld är att folkslagen bryts ner; dödas eller tvångsförflyttas, och kan därefter med viss lätthet brukas till fiendens vapen mot andra folkslag och därmed är även de utnyttjade folkslagen slagna. Just så utövar de ärelösa sin omanliga krigskonst.

Striden handlar om den rättvisa makten och är lika med det “kulturella mord” mot Gudarnas och folkslagens liv i Kulturen vilket innefattar att de vilka förlorat “krigarkulturen” har formats till omanlighet och dumhet, Seden har motarbetats och “övertagits” med ord och formar perversioner, i stort har Vetandet närmast krossats i stora delar i vår värld och själva överlevnaden passiviserats till ett lidande självmord.

Vi ska för alltid hindra att fienden utövar och sprider sin inre och yttre orenhet mot vår värld och påtvingar de trälbundna att vara deras vapen. Det hela är ett ofattbart och extremt lidande vilket sorgligen ännu når fram till och hånar åtskilliga miljoner människor varje dag, i varje stund, utan att dessa ens har nog med vett kvar i sig att kunna inse det; då det är sårande för deras falska självkänslor och skulle underkänna deras defekta “livsval” och löjliga “världsbilder”; vilket skulle ta ett par dagar att rensa bort om de vaknade till och började kunna tänka själva. Men istället lider dessa svårt i meningslöshet och självplågeri och inväntar sina öden värre än döden i hela sina liv istället för att vara normala och leva i Sanningen om sig själva och nå upp till Livet. Faktumet är att dessa lurade; denna vår världs påtvingat störda och perverterade, följer efter vad de av fienden inbillats är högst och att de även har någon slags obetalbar skuld till vår fiende, och liknande grundlöshet vilket är för dumt att vilja diskutera.

Likaså är faktumet att fiendens smutsiga låtsas-religion-ideologier; vilka när slöddrets falska förhoppningar med en hånande tröst, har av fienden ordnat fram ett tillfälligt och vekt skydd under “religionsfrihet” och liknande nonsens, istället för att riskera att rätteligen förbjudas i förtid. Vi vet att fiendens trälar har den psykologiskt egoistiska “vinsten” i att de har inbillats att de är överställda då de är köpta i lögnen om att de ska lyckas överleva och leva vidare i en annan värld efter Striden; och detta ofattbart nog oaktat hur felaktiga, löjliga och smutsiga fiendens defekta sektlära och följaktligen de själva än i Verkligheten är…

Den vilken ger våra fiender något slags stöd tar del i deras kollektiva låtsas-identiteter och har därmed del i ansvaret för de redan utförda och pågående folkmorden mot folkslagen och samtliga av de äcklande övergreppen i alla delar av vår värld orsakade av fiendens manipulationer mot folk satta i meningslösa konflikter mot andra folk. De har även full del i de medföljande övergreppen genom fiendens skräpkultur med kontrollerade tankar i en hjärntvätt vilken försöker släta över det hela som “roligt och ofarligt”. En sådan varelse kan oss endast synas vara ett obotligt slödder vilken därefter ska lönas med allt vad vårt ärliga äckel och vår renade kärleks hat kan förmå att frambringa.

Den vilken ännu inte lyckats förstå till vilket syfte och orsak vår ägda världs fiender skulle så desperat vilja dölja sitt låga och smutsiga ursprung och ljuga om sin plan bör ha sitt svar klart och övertydligt: De är våra fiender.

FIENDENS HISTORIESKRIVARE
Det har producerats ofattbart stora mängder falsk “information och bevisföring” mot Gudarnas efterlämnade grundläggande och sanningsenliga svar till vår värld.

Fiendens meningslösa icke-religioner och medvetet defekta ideologier har med sina komiskt felaktiga “teorier” kring våra livs ursprung skrikits ut från deras massiva propaganda som om det kunde röra sig om självklarheter. Detta riktar dagligen undergrävande och dödliga vapen mot de nuvarande störda samhällena och mot hela mänskligheten.

(Vi vet alltför väl att fienden vill påstå att Gudarna och Viet har vrängt sönder deras smutsiga skrifter, något vilket i fiendens önskningar skulle innebära att de ska synas åtminstone i ord kunna vara delvis “oskyldiga” till allt vad de har gjort mot mänskligheten… Som om deras stulna existens och stulna ord kunde ha något värde i vår värld. Allt kan av fienden fortfarande motsägas med tomma ord, vilket snart ska få en oväntad lösning.)

De ofta klumpiga manipulationerna gällande vår världs historia; vilka naturligtvis kretsar kring att hindra Gudarna och våra egna livs enda arvs verklighet, kontrolleras från fienden nere i den lägsta “andevärlden”. Osanningarna är tillverkade och utlagda i det medvetna syftet att framdriva ett dolt och samtidigt övertydligt mordvapen mot vårt vakna medvetande och därmed mot våra liv. Vet man inte ens vad man själv är så kan där givetvis inte finnas någon slags möjlighet till ett normalt ärbart beteende eller någon verklig självkänsla, eller ens att nå till det minimala vilket krävs varje människa för sin egen överlevnad. Liv vilka är underminerade med fiendens lögner är passiviserade i Striden och är sorgligen fullständigt värdelösa.

Viet har förgäves sökt efter att motverka den falska historieskrivning vilken nu kontrolleras av fienden från deras oönskade och med våld inrättade tempel, oönskade regeringar och annan liknande smuts i dessa icke-samhällen, något vilket den större delen av denna värld plågats under sedan hundratals år tillbaka. Den falska historieskrivningen ger en vriden och utelämnande historia, den misstolkar medvetet eller styrs med hjälp av okunniga i en lång upprepande rad, formar falska föreställningar vilka blir till minnen att bära runt på för de naiva, och mycket mer som gör mycket i tillvaron i vår värld smutsig, ointressant och död. Att varken historieskrivning eller vetenskap kan nå upp till “den dolda kunskapen” och “den högre konsten” med något slags “empirisk bevisning” är en sak för sig.

(Det är inte min tilldelade eller önskade uppgift att sammanställa vår världshistoria med alla dess livgivande och glädjande händelser angående Gudarnas åtskilliga nya tider i denna värld och mycket mer. Den saken är lämnad åt andra. Min givna och självpåtagna uppgift är att understödja och påvisa mycket av det redan passerade och pågående; och samtidigt vara lärande den nära samtiden grundläggande verkligheter på mitt eget valda sätt och därmed ha del i att leda fram den tvungna brytningstiden; något vilket därefter kan ta oss upp till Den Nya Tiden.)

DE SISTA ORDENS GODHET
Viet har klarsyn och Sanning till vapen i Striden, och inom vår Gudatro och Kulturen finns sedan länge tillräckligt med Sanning framställd till samtliga varelser för att fria kunna inse Verkligheten och ta sina steg bort från sin maktlöshet.

Lösningen är den enklast möjliga sedan den högre och verkliga mänskligheten först infördes i vår värld: Världarna, Gudarna och mänskligheten finns. Efter den insikten finns endast En stig att vandra.

KULTUREN, ARVET OCH VÅR VÄRLDS HISTORIA

Posted in ASATRO, CULTURE, KNOWLEDGE, ODINISM, PROGRESSION, RELIGION, SOCIETY, THE GODS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

Den Nya Tiden, med Gudarna agerande öppet eller i en fortsatt dold närvaro, innebär att Verkligheten öppnas för mänskligheten igen och hindrar därmed samtliga ynkligt begränsade och defekta “världsbilder” vilka gav meningslösa och felaktiga “åsikter” vilka denna värld påtvingats bära likt ett smittat värddjur.

DEN SORGLIGA GAMLA NUTIDEN…
Det utslagna slöddret, d.v.s. de lurade till att bli icke-Gudatrogna, “lever” just nu på falska och direkt felaktiga “ideologiska” tomheter ämnade till att dra ner mottagarna i botten. Vridna och löjeväckande påståenden om Gudarna; denna vår världs ursprung och vår historia, och även om de andra Världarnas realiteter, sprids sedan länge öppet mot vår värld i en propaganda misstagen för att vara “kunskap och forskning”… Fienden har för tillfället tilltvingat sig åtskilliga att ovetande agera efter deras nedbrytande och mördande verksamhet; alltmedan fiendens illegala och människofientliga skrifter ofattbart nog ännu tillåts fortsätta vara ett dräpande vapen mot denna värld. I deras döende utanför Gudarnas hägn söker de hjärntvättade ofrivilligt efter att bli utnyttjade; att bli utsugna och utslagna med den högsta osannolika dumheten och maktlösheten som är tänkbar i lön. Och de förstår inte ens hur detta sker… Att den pågående Striden, inom och mot varje människovarelse, har fört fram de mest äcklande och grövsta övergrepp fienden tvingat fram att vara genomförbara har sedan gammalt blivit till en “normalitet” och har fört in fienden, och även folkens ruttnaste bottenskrap som fiendens redskap, in i de falska “kungahusen”, de falska “regeringarna”, prostituerad media, och överallt där de absolut inte får eller ska vara tillsatta i någon styrande position.
Gudarna är givetvis tvingade till att neka de lurade och våldförda att kunna få ett högre liv här; eller i någon högre värld. Detta är vår fiendes käraste vinst: Dessa formade till så äckliga och defekta att deras existenser blivit så fullkomligt futtiga att de nästan är likvärdiga med vår världs fiender. (Att fienden skyller Allfader själv för sina illdåd framvisar med en övertydlig klarhet vilka övergrepp de lurade och dragna utanför Gudarnas hägn får lida under. Saken är för omfattande att direkt kunna ta in i medvetande för de flesta fastnade inne i Illusionens snara och därefter omgående agera med full kraft mot våra fiender; detta trots att Striden är mycket enkel att kunna förstå. ”Dom vill inte tro att det är sant.”, har det sagts. Det är tyvärr sant.)

VAD SKER HÄRNÄST?
Det kommer att gå fort fram med reningen här i Midgård när väl insikter om verkligheterna i denna värld uppvisat sig. Detta kommer omgående att kunna frigöra ett fullgott normalt och sunt fungerande medvetande; vilket kommer att visa vad mänskligheten faktiskt är i sitt inre; detta för första gången på drygt åttahundra år i ett globalt sammanhang. Den enkla insikten om att Gudarna är den enda livlinan till Livet i Den Nya Tiden räcker gott och väl till att nå en livlina till normal frihet. Börja där. Nu.
Mänskligheten har mött Gudarna och deras makt i denna vår värld dussintals gånger. Alla ärbara folkslag och välkända högkulturer i samtliga våra världsdelar är Asarnas verk. I Striden och Vetandet visste folkslagen vilka de själva var och att de ägde sina egna liv: Viet fungerade efter Livets högsta regler och sitt eget öde. Folken var med andra ord fullvärdiga varelser.
Våra nu kvarvarande fiender arbetar med att på alla möjliga sätt övertäcka Verkligheten. Alla viktiga frågor och ursprungligen tydliga och klara svar om och från Gudarna har sedan länge missbrukats av fienden till att fösa in skadligt nonsens i vår värld med syftet att motverka Gudarnas makt och döda våra folkslag. Detta är den realitet vi alla fortfarande känner till ske mitt inne i vår vardag: Fienden har deformerat denna värld och under fiendens kontroll nekas allt högre liv kunna existera i sinnet: Följderna blir givetvis felväxta folkslag vilka endast vagt anar att någonting är väldigt fel i denna värld.

TÄNKBARA OCH REDAN GENOMFÖRDA SKEENDEN
Fiendens plan är den ynkliga Illusionen vilken har sina skenbara nödutgångar med ord till olika sorters tänkbara bortförklaringar från sina enorma skulder till Gudarna, mänskligheten och inte minst till Livet självt. Falskt gråter fienden över att deras vapen med diverse utspridda och fullständigt defekta “monoteismer”, rubbade “ideologier” och andra delar av skräpkulturen blivit “feltolkad” av mänsklighetens uppenbarligen närmast ofattbara dumhet vilket ger att fienden därmed står utom all skuld för de miljontals övergrepp och mord vår värld mottagit under tusentals år. Tänk så maktlösa de har varit och är… Vilka ständiga misslyckanden…
Deras “välgärningar” med den onekligen ofattbara inre fattigdomen i tanke och kunskap; med allt vad detta innebär i sin följdverkan, har hindrat denna världs progression och framsatt hinder för all verklig glädje, ren kärlek och frihet. Ständigt krälar fienden fram med ord framför att öppet och ärligt ha styrkan att erkänna att de har kontrollerat, manipulerat och format stora delar av mänskligheten till de lägsta, de mest okunniga och värdelösa varelser som någonsin har existerat. Ett öppet erkännande skulle naturligtvis omöjliggjort all tillstymmelse till någon form av makt i denna värld. Med hotelser jämte tomma löften utsprids fortfarande falska “kärleksbudskap…” tomt utlovande någon slags ”räddning…” bort från Gudarna…
Allt fienden gör är mot denna vår värld och deras hat är starkt. Sinnessvagheten har blivit så utbredd att de rubbade finner fiendens smuts vara “godhet”, och läsförståelsen är uppenbarligen långt mer än undermålig. Fienden skryter gärna i lönndom gömt i ord om sina illdåd och tar tyvärr total kontroll över många vilka blint utför deras önskade övergrepp. Detta är en varning att noga lyssna till: Syftet med deras närvaro i vår värld är att tvinga Gudarna att utdöma de formade till perverterade bort från allt högt och Livet självt.
Varför hindrades inte denna ofattbara levande mardröm för mänskligheten? Vi har försökt, men dumhet och hjärntvätt i kombination är svår att bota. Nu är tvunget att införa tydligast möjliga klarspråk till vårt vapen: Alla är upplysta om Gudarnas existens från barnsben i samtliga länder i denna värld. Det är endast Du själv som kan och ska frigöra vår värld med ett grundligt Vetande. Den som inte förstår innebörden i detta är död för all framtid.
LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

Posted in ARTICLES, ASATRO, FUTURE, KNOWLEDGE, NEW AGE, ODINISM, PROGRESSION, TRUTH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ASATRO ÄR EN SJÄLVKLARHET

Livet i vår värld är Asarnas att styra över och vår trohet till Asarna är inget slags “val” att kunna överväga. Mänskligheten har ärvda delar i Asarnas blod och makt, därmed är “valet” redan gjort i oss. Livet självt här i Midgård är ämnat folkens givna och deras själv valda seder, tillika är all högre kultur exklusivt tillhörande oss vilka följer Gudarna vaket och troget i vår värld. Asatro är våra livs allomfattande självklarhet.

Vi kan även konstatera att desto närmare vi är Gudarna i vårt arv så finns däri den rättmätiga makten tilldelad. Denna rättighet är blodet i ätteled från Oden; vilket självfallet även är kriteriet för att vara en gud, en megur, eller en konung. De högre blodsbanden dessa nämnda ättlingar fått sig i gåva innehåller ett högre liv vilket måste skyddas från fienden; för allas vår skull.

För Gudarna själva, liksom för samtliga Odinister och Asatroende, är inte ”rasism” på grundval av folkslagens inre och yttre skillnader tänkbar. Att ett visst äckel kan finnas mellan olika varelser är fullt normalt då skillnaderna i de olika djuren vi har delar av är naturliga fiender. Men, är man frisk och värdig, d.v.s. beter sig ärligt och godkänt inför Gudarna och Livet så finns där normalt ingen orsak till att kränka rättvist ägande av mark och länder; vilket givetvis resulterar i konflikter. Inte heller finns någon anledning till att inte acceptera enskilda individer om dessa beter sig fullvärdigt sedligt, i vilket säreget folkslag eller delar av folk dessa än kan tänkas tillhöra. Att vi samtliga har gott fog för och verkligen bör hata och hindra fienden jämte deras kontrollerande av sina lurade; vilka därmed är gjorda till efterblivna. Att hindra de fullt medvetna parasiternas verksamheter och andra livshotande existenser, i vilket folk de än tillhör, är en självklarhet.

Denna värld tillhör Oden och detta faktum innefattar våra rätta identiteter och det verkliga livets uppbyggnad och syfte. Att den vilken har verklig ära och värdighet får det högre livet leva och därefter lever vidare i en annan värld är väl något få kan påstå att de inte klarar av att tydligt förstå?

ATT SÖKA VETANDET ÄR REDAN EN FRIHET SEGRAD
Naturligtvis har många levt med Vetandet kring Makterna, och även “den högre konsten”, i alla tider och i alla våra världsdelar. Dessa har reinkarnerats eller har varit “förstagångare” normalbegåvade eller förfördelade nog att kunna ta till sig Sanningen och ägt en egen vilja, vilket sorgligen är relativt sällsynt i den mörka tidsåldern; mellantiden, som nu fortfarande äger rum, åtminstone utanför det folkrika, och i jämförelse med det numera i tårar trälande och efterblivna Europa och USA, så lyckligt lottade Asien.

Att vi ständigt ska visa vår vördnad till varje individ vilken följer Gudarna rätt och renhjärtat enär dessa är de enda människor vilka förtjänat sig någon slags heder och existens i denna värld, är oss alla en moralisk och sedlig självklarhet. (Må så vara att ingen kan vara fullständig i sitt Vetande. Vilket med det sagt så är inte någon slags inbillning om ett “allvetande” nåbar för någon existerande varelse i Universum. Men, har man åtminstone försökt nå in till sig själv och faktiskt införskaffat Vetandet i sig så är det mer än tillräckligt. Dessutom har de Asatrogna i regel ägt ett intellekt stort nog att ärligt kunna tillkännage sina brister när de inte minns, eller är osäkra på detaljer i sin kunskap. Detta är i en bjärt ställd motsats till att som brukligt är bland slöddret; att ovetande och mycket skadligt yra om saker de inte känner till.)

KULTUR
All kultur, d.v.s. all den verksamhet mänskligheten bedriver bortom att fylla på basbehoven, är vårt maktområde att hägna och styra. Kulturen är del i vårt eget blods intelligens och är dess symboliska hjärta; här ämnat att fullt ut återupprättas och raskt gå vidare med, ty kulturen är ett val mellan liv och död.

Våra högsta materiella och “immateriella” kulturvärden är i denna värld mestadels funna i ruiner och fragment från Gudarnas och mänsklighetens gemensamma och värdefulla tider. En medveten och högre varelses producerande lämnar kvar en tydlig “stämpel” i sig, oaktat hur simpelt utförandet än kan vara. (Se bara på denna ynka artikel…) Vi vet, eller åtminstone känner de flesta med sig, att föremål och skrifter från Gudatiderna är mer levande; långt sannare, starkare och renare till sitt innehåll. Helt enkelt för att dessa ting och tankar faktiskt är det.

NÅGRA “ABC-RÄTTELSER”
Inga folkslag “dyrkar” några vattendrag, träd, stenar, djur eller platser, som om dessa vore “gudar”… Däremot vördas laddade stenar, heiliga träd, bäckar och sjöar där varelser finns eller har visat sig. Dessutom eftersöks alla upphöjda djurs egenskaper och “kraftplatserna” där möten med andar och varelser äger rum vårdas, vilket väl måste anses vara sunt för att inte tala om livsnödvändigt i det mänskliga samförståndet mellan allt det levande i vår värld och de andra världarna. Detta är någonting Viet ska vidmakthålla. Solen, övriga planeter och olika trädslags namn är mycket enkla och självklara liknelser för Gudarna; givetvis som symboler för makten och detta är inte Gudarna själva…, vilket chockerande nog fienden lyckats propagera med och därur har det tyvärr formats några verkliga fåntrattar.

Ritualer och blot är gåvor till vår gemensamma värld och en viktig livlina då detta visar vårt deltagande tillsammans med våra förfäder som är kvar här och är en del av Makten. Våra enda liv och dess framtid är beroende av att riterna är i samklang med sina funktioner; detta till vårt och Gudarnas hägn mot våra gemensamma yttre hot. Denna funktion med att bygga kraft mellan världarna kan aldrig särskiljas till att bli en uppdelning mellan en “inre” eller allas vår yttre verklighet. (Äran att i förtid upptagits till en högre värld; att ens renhet och värde önskas av Gudarna så starkt att bibehållas intakt är givetvis till en stor glädje för varje rättänkande.)

Megin är en kraft från Källan. Megin är en kraft vilken kan inhämtas efter ett förtjänat verk. Denna kraft finns inte medfödd i någon. Vår egen kraft, vilken kan uppbyggas genom kvarhållandet av energier är någonting helt annat. Vårt eget sparande av energi till kraft kan givetvis betraktas som någorlunda upphöjt när detta används rätt. Megin är dock att tillföras en annan sorts energi, vilken ger högre förmågor och därmed långt högre insikter.

LIVET EFTER DEN FÖRSTA DÖDEN
Det finns i många en rädsla, en berättigad osäkerhet, med att dö bort från kroppen. Döden är en förlust. Man förlorar något och får något mindre kvar; något man redan ägde och hade i sig vilket går vidare i livet, åtminstone för en del av oss.

Det är allmänt och välkänt hur livet efter döden fungerar. Vi har världen Asgård dit samtliga värdefulla varelser och människor från denna värld hamnar, till denna världs enda verkliga tröst, glädje och hägn. Vi kan ta med oss dubbletter av våra kläder, smycken och annat hem till de andra världarna. Det lönar sig alltid att ha ett rättmätigt ägande och vetande om vad som är till vår nytta. Vapen som svärd och intellektuellt givande eller ärbara arbeten är alltid välkomna och brukbara. All materia är “besjälad” och äger en Önd, men Önd är även en medfödd förmåga till inre vishet och klarhet vilket kan kallas för ett slags högre medvetande.

FRAMTID
Att vi just nu lever här i Midgård, vilket verkligen inte längre är någon slags idealvärld vilken duger i sin nuvarande helhet; detta ger att vi aldrig bör luras söka bland onödiga och ointelligenta filosofiska uppslag och värdelösa lägre ideal vilka direkt motverkar Viets överlevnad i Striden. Att vara “öppen” för fiendens spelade dumheter i löjliga ideologier, falska religioner och annat är ett direkt självmord. Detta självmord hotar även att dra ner din familj och dina vänner i sin tur genom dig till ett öde värre än få kan föreställa sig.

Det kan tyvärr inte föras någon verklig och vuxen diskussion kring tillståndet i denna värld bland de stackare vilka inte ens har vett nog i sig att vara Asatroende. Vi kan dock delge dessa faktumet att vår värld i mångt och mycket är grundlurad och nu är nödställd att hjälpas upp till en någorlunda sund normalitet. Att denna världs hindrade progression på alla verkligt värdefulla områden under långa tider var och är ett kallt beräknande massmord på folkslagen är bara början att inse. Det är mycket som måste förtydligas snarast möjligt om de ovetande någonsin ska kunna få leva som fullvärdiga människor.

Midgård har länge nog tvingats vara undermåligt i flera livsviktiga avseenden och är nu i ett milt sagt äcklande och osedligt tillstånd; vilket är ett klart tecken i Striden och i tiden, inför nu stundande Ragnarök.
Ägandet av denna värld är Asarnas sak att hantera genom oss. Den som lever här utan att ge sitt liv för Allfader i Striden är ett stycke dött kött. Viet har ägandet, rättigheten och makten i denna värld och ingenting, bortsett från vår död, kan ändra på detta.

Saken är nu att återfå våra egna liv, vår egen historia och leva efter det högsta.
LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

 

Posted in ASATRO, ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, NEW TIME, ODINISM, PROGRESSION, RELIGION, THE GODS | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47

 

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47 – 1 SIGFRIDSSON

Posted in ARTICLES, ASATRU, BOOKS, KNOWLEDGE, MAGAZINES, NEW AGE, ODINISM, PROGRESSION, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

EQUALITY IS NOT A GOOD LIE

I can certify that the majority of the people in this world are at present not fully functioning human beings, and for a dozen years about two decades ago I was a part of that majority; if that is helpful for anyone to know…

 

Most know that they live inside lies as they don’t have the real answers to who they are and where they come from; or rather, most at least sense that there is something very wrong: What they don’t know is killing them. We will all come to know from where all the lies aimed at humanity and the brainwashing comes from; just from where the foul empty words and deranged behaviour the victimized people live on in their dead life for nothing; it is not coming from inside any of their own conscious or ignorant evil wishes, that is for certain. We must learn to refuse anything coming from the foes’ sick existences and we have all the good reasons imaginable for ignoring these beings weapons, and we really have no need for any of it. Our foes have left millions of people with no knowledge of what matters in life and left without that knowledge they are murdering themselves, their children and others, with spreading their imbecilic thoughts in our world. Without the Knowledge about the Gods anyone is a dead nothing, so should anyone be fooled into caring for what something like that does or says? No. To need to address things like this is sad; it is sad that it still exists to be addressed, and I do hope humanity will refuse to be saddened by what is unwanted in the future, as there are more important and urgent issues in real life to care for.

 

THAT “SOCIETY”

 

I know how this low-life-society that is around us since many centuries ago works from the inside, and how it all doesn’t work… All of our countries are ruled from inside the darkest shadows at the moment, while the foes steal our property and are being “allowed” to take over with their widespread low-life-society as its manipulators inside their fake “religious” and “political” constructions; meanwhile some are being helped by the spirits of our foes and their servants with molesting and murdering their already brainwashed, searching ways for everything good and valuable in humanity in our world to become filthier until it is so low that it is equal to our foe; that is all worthless and dead for our Gods, so there is the reason. You don’t wish to believe this? You really should, as it is true. It is completely true that our foe is forcing and training people in our world to be working to gain more victims to use; and these victims cannot understand that their minds are controlled in their partially or completely shut down hearts and minds. Ask them how much of reality they know of here in Midgard and the other worlds. Their answer will be that they don’t really know. We should be aware of where this answer leads.

I am certain that everyone is deeply affected by this “development” these last centuries, and with the last decades in clear view, with our foes gaining control, how could anyone not be? And many are manipulated into feeling fear as soon as any real and important issues are confronted, just get real or die. It should be clear to everyone that the weapon to drag people down to behave “equally” was constructed here to shape the lowest scum imaginable of what should have been good and great in a real and functioning world together with the Gods. To claim that the present state of degradation for many would give a life with less pressure, or that this is all just coming from a free will within and that to live anywhere near reality and have any common sense would cause hatred and wars, is a dead tool.

BEING DUMB IS NOT A GOOD LIFE

I do know the dumb and simple people that I need to address so often; how could I avoid to not knowing what’s placed in their minds when I have worked hard with finding and examining these kind of people for many years, no matter what cost was for me? Many of these do think that getting accepted by a filthy society is in some way rewarding; meanwhile anyone able to live a normal high and real life is a real rarity at present. Dumb and simple people will often claim to have the only two values they know of: that would be intelligence and beauty, safely put back in their own imagined store. They might have that in excess, sadly they can rarely use it properly for anything good, so it will rot away quickly so they live on its petty memories as it was their present in their daily life. (Most common among these people is that they are left with a parasitic intelligence and a shallow beauty.)

That some people are intervening and taking what they can from others is a common sickness of today, as little can’t get enough. As long as all these fake lives are seemingly functioning in that society it will continue to breed the dumb and rotten in the next generation. (To think that my own children might be lured into befriending something like that, now that is real horror.) Many are fooled to become comfortable in our foes’ deadly lies, as without these dumb lies they would be nothing as they have built their “life” on it, and they of course sense that it is lies and manipulations and are told that there is nowhere real to go anyway, so they are trapped in death. These are people that should be here protecting a good and progressive society there people can be free with their identity, and some of them are actually fooled to believe that they are doing just this, that is pretty amazing…

HUMAN PROGRESSION?

It should be understood that the better looking, or people with a strong will or other desirable abilities, naturally will be the ones who get chosen for reincarnation. (What would you choose to live with and be? Dumb and ugly?) Their intelligence will at times shine very brightly, but it gets much less impressive when most of the more intelligent people in this world are reincarnated and have hundreds; some have thousands of years of experiences, and are also getting much help from spirits, and if they are organized well in society there will be a collective help from their kindred. Historically we can see that these chosen for reincarnation are gifted in the form of already developed personalities and abilities, many have been hunted down and murdered in their past lives due to the War of all Wars, and this scenario often get explained to be for other reasons. The fact that most of the reincarnated are much higher up in this sort of fake “human progression” leaves a sour taste as it is seldom a more valuable and actual progression in blood that actually could benefit Life itself in this world. This has left us all with less and less value in life. We know what this leads to: The law of the jungle keeps attacking the strongest to seize power and is leaving the weak and cowardly to live in filth and confusion with the worst death imaginable coming their way as reward.

FINALE

As long as we are true to the Aesir we do have all the rights in this world and can live the real Knowledge as true equals in life, up to a point at least. What kind of equality could we possibly hand down to our foes who laugh at any thought of equality; while they use it as a twisted lie for their unwanted survival in our world? Real Life is coming from the Knowledge used wisely and that is for the good of all life that is deemed good and worthy enough to live in our world. In the coming of the cured world; the New Time, will people get a name for good deeds; that is real individualism and freedom.

Living in the current mainstream of dumbness there are people certain of having rights and are right no matter what they are and do. They are wrong. Equality is not a good lie to uphold anymore; at least us adults should know from direct experience that it is causing a multitude of deadly problems in our world.

The focus is firstly to be where the serious and real life matters are:

The War of all Wars is about life or death, and you are included.

EQUALITY IS NOT A GOOD LIE

Posted in ARTICLES, BOOKS, CULTURE, EQUALITY, SOCIETY, THE GODS, TRUTH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

THE CRIMES

 

With the self-evident insight we share in the fact that the foes never can hide all of their crimes; nowhere near to enough of their committed crimes against our world, and their long thought out purpose is to try escaping our hate and our rightful All-might here. What now remain for us is to act with might before anything else. Parts of Midgard have long been consciously planned to be set in the worst imaginable self-defence just in time for the return of our New Time. This means that now even the high and moral principles healthy humans already own must immediately be relinquished and fully replaced with the far higher moral principles that the War of all Wars now demands from us.

We have already judged the responsible for these close to unimaginable crimes with all rights that exists and it is high time to deal out punishments on a larger scale. It is safe to say the foes now will pay the full price for their filthy crimes against the Gods and humanity’s shared rights. Any moron, who will let it shine that the foe acted in any kind of “self-defence” and because of that would become close to innocent to the extreme defilements and mass-slaughter on large parts of our world with crimes so gross and sickening that it impossibly can be formulated without becoming ill, that moron should not only open its eyes, in such a case it is necessary to get hold of a set of functioning eyes immediately.

The lower the foes try to set the Gods, the lower beneath the Gods they are to be seated themselves. This will clearly, and not without a certain comical effect, soon come to show… That dross had their strongest card in their parasitic talents and their survival in denying the Gods existence! How insane this sounds to us; large parts of humanity believed that their Gods don’t exist!

*

Up until Ragnarok the Knowledge is the only path that can be wandered in freedom in all of the worlds. The War of all Wars includes all of humanity and any other kind of choice to live does not exist.

 

The War has given us the Warriors of our world.

Time is now to sharpen our swords and our names to all our rewards.

The Gods might over life and death will remain here.

A DEAD FOE

Posted in ARTICLES, BOOKS, CULTURE, FUTURE, MAGAZINES, SOCIETY, THE GODS, TRUTH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

HIGH CULTURES, MIGHT AND TRUTH

Are you calling yourself free and thinking without much Knowledge of anything about Reality? Nobody is blaming you personally, but there is soon no chance left for slow thinkers and the conceited anywhere… As long as a large part of this world’s brainwashed believe that their own power is enough and no might is above them; then these will continue to sink down to the lowest of the Worlds to be punished, or just be left to die if they are lucky.

HIGH CULTURE

Our high cultures are far more than the small remains and ruins that we collectively managed to save from the foes’ filthy hands. Our born within and inherited cultures, or rather our Culture, as it is largely identical and set under different names in this world. (Just a very shallow existence or an extreme ignorant would fail to see that clearly.) The people in the good and high cultures were distinguished by consciousness, clarity and honour, so the constructed non-culture that came after that should have been impossible to carry through if the people had not had been threatened, forced and murdered. This is a well-known fact and a very obvious insight among most, but still it is avoided today among weak when there is spoken of our revenge and justice! Our lives are not others’ game.

Nowadays must obviousness as that the Gods exist get a foothold in all societies…

VARIOUS

I am asked sometimes about places where you could meet forefather-spirits, or see a being or an entity. I do know where, but that is not something one should give away. Regardless if you get the mixed pleasure to meet some of these or not, it is of importance that you will never see or meet spirits, beings or entities, if these do not wish that happening for their own purpose. Now drag some rich and real conclusions out of this. Trust in nothing that is unknown.

I have also been asked about how reincarnation works. With the choice of a reincarnation is the bloodlines followed down through the kindred lineages. Relatively few are returned here, but in this time many more than usual are here for this awaited breaking-point in time.

When it comes to Godar, shamans, and a few others with higher knowledge; it is quite like inside our very own blood in that there is a gathering of Knowledge from many of the Worlds. (This doesn’t mean they would know all there is, or even what is right.) The Knowledge is constricted by the Gods and their closest to spread. The Warriors will naturally always be the highest valued in existence, here meaning the hidden and real reincarnated teachers.

OUR MIGHT

The Truth behind most of the wars, starvation catastrophes, “natural” catastrophes, spreading of sickness, the forced migration of different people, the controlled governments, all this and much more to it that is affecting our world in general is a must to regain our rightful and complete control over. Our will to take back our own might is the key. The accessories to the attacks against our world are to a large part unknowing of what they have realized and often don’t know nearly enough to see the comprehensive Reality.

The War is soon out of its words. Force and might will stand alone until Ragnarok.

 

Posted in ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, MAGAZINES, NEW TIME, RAGNAROK, REALITY, SOCIETY, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

THE KNOWLEDGE

The Gods exist. (May be not to everyone’s wishes and imagined images.)

Humanity exists and their heritage is mostly completely from the Gods.

The Worlds exist and are obvious physical realities.

The War exists and is nothing more or other than for the Right and Might.

*

We are all in the War of all Wars and no one is an exception from participation in this fact.

The Gods or any other kind of “beings or entities” can of course create any matter other than to duplicate their blood, their own “branches”. (May be that you can with a force move matter around, which surely would fool someone’s unknowing eyes regarding that “creating” matter from nothing is possible…) What was done by the Gods in the formative times is that the Worlds were “timbered and shaped”; including this world. The reincarnated are a relatively exclusive few and most are not reincarnated, which the non-reincarnated can be very glad for; by not getting that extra luggage.

”Beings and entities”, as for example “little people” are also human. If it looks somewhat like a human, then it is a “human”. (Some written about beings doesn’t exist, if that now needs to be clarified.) Life; freedom, functioning intelligence, clean emotions, lust and will, all this can only find a real and worthy existence inside the Knowledge. The cause to the War of all Wars is the might over the Worlds, naturally with Odin in the centre.

The War works itself inside everything that own enough influence for controlling humanity with: The most ridiculous claims are comically enough upheld at the present as believable in large parts of the world all the while Reality; Life’s Reality’s, is held to be mythical or untrue and to be ignored. This will change. Old rewritings and guessing’s about our world’s history places unpleasant claims on being scientific and calls itself “research”, and earlier even as “enlightenment”; thereafter leading forth the present degeneration into trap after trap. It really is no coincidence that the most important in Life is kept away from people with this world withheld from the Knowledge; as this is humanity’s only path.

The occurring and steadily nullified opinions in these so-called politics, religions, science and other types of meaninglessness that shaped itself inside the Middle-period’s retarded state will naturally die when proven preposterous; when set in the holy light of the Gods existence. Those deeply defect non-teachings are mere weapons at their core, of which none of course are worthy enough to be given any separate name as they are all truly ridiculous and completely worthless for our lives. The “new” weapons of stolen words the foe will set up here will in the breaking point into the New Time will instantly be to scorn as their credibility here in Midgard will remain in a helpless and complete Nothing.

The still occurring slaughtering of the people, the manipulations of our world’s occurrences and history, the words altered meanings and outspreading of fake information regarding the Gods and humanity’s heritage is more than serious. This more and more gross state in our world will be denied to exist by the victimised for starters… In the beginning of the New Time and its breakthrough will the egoism and survival-tactics laid down in the ignorant layers among the people force them to feel attacked instead of being able to realize that it is Life that is offered.

For in a wishful thinking that have with nonsense been mixed in with filth has the brainwash been normalized in the controlled countries to the extent that it is soon near impossible to speak of any human dignity to be able to rehabilitate for many: These persons, that was or are still beneath the foes direct command to live in their un-necessary suffering and the highest degree of unjustified degradation are of course completely without any of their own guilt. It should here be added that if anyone will take part of our foe in any way; they do have the foes tremendous debt and guilt to pay.

The trained-in dumb behaviours give a non-consciousness and it was not near any real freedom and their normal human behaviour. This hands over to us that these people are hard to judge personally for their dumb immoral acts. The whole ordeal is still frightening and heart-breaking. As an always present rule for these fooled individuals, let us fondly call them for “the temporarily unhinged”; rules that Truth is their exact opposite and foe. May be that Truth of the Gods has been muddled here, but still it remains all too clear for anyone who would search. Here is your first and last help: Understand the Knowledge.

Also remember that it is a fact, impossible to deny for anyone, that there are seemingly “ideological” battles that bring forth behaviour leading straight into this degradation that we all can see. To find who leads this on is almost too easy to see.

It is often taken as a provocation to know things others are unaware of, and in the brainwash it is always included a built-in defending of the “own” false and worthless “sub-identities”. But, what we initiated actually does know and what others don’t know cannot be avoided to tell apart. Whatever the foe want to portray about our existence lacks us all real meaningfulness for the now and the future. The foes time is to be viewed as over.

It is the foes power game with words we have to break down. Which really are us a petty bagatelle, with a thought on the soon again most well-known fact in the world:

Odin owns this world.

 

We will re-establish the progression that is intended for this world.

We will meet in Ragnarok.

 

Posted in ARTICLES, KNOWLEDGE, NEW TIME, ODINISM, RELIGION, THE GODS, TRUTH, Uncategorized, WAR | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment