LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

Den Nya Tiden, med Gudarna agerande öppet eller i en fortsatt dold närvaro, innebär att Verkligheten öppnas för mänskligheten igen och hindrar därmed samtliga ynkligt begränsade och defekta “världsbilder” vilka gav meningslösa och felaktiga “åsikter” vilka denna värld påtvingats bära likt ett smittat värddjur.

DEN SORGLIGA GAMLA NUTIDEN…
Det utslagna slöddret, d.v.s. de lurade till att bli icke-Gudatrogna, “lever” just nu på falska och direkt felaktiga “ideologiska” tomheter ämnade till att dra ner mottagarna i botten. Vridna och löjeväckande påståenden om Gudarna; denna vår världs ursprung och vår historia, och även om de andra Världarnas realiteter, sprids sedan länge öppet mot vår värld i en propaganda misstagen för att vara “kunskap och forskning”… Fienden har för tillfället tilltvingat sig åtskilliga att ovetande agera efter deras nedbrytande och mördande verksamhet; alltmedan fiendens illegala och människofientliga skrifter ofattbart nog ännu tillåts fortsätta vara ett dräpande vapen mot denna värld. I deras döende utanför Gudarnas hägn söker de hjärntvättade ofrivilligt efter att bli utnyttjade; att bli utsugna och utslagna med den högsta osannolika dumheten och maktlösheten som är tänkbar i lön. Och de förstår inte ens hur detta sker… Att den pågående Striden, inom och mot varje människovarelse, har fört fram de mest äcklande och grövsta övergrepp fienden tvingat fram att vara genomförbara har sedan gammalt blivit till en “normalitet” och har fört in fienden, och även folkens ruttnaste bottenskrap som fiendens redskap, in i de falska “kungahusen”, de falska “regeringarna”, prostituerad media, och överallt där de absolut inte får eller ska vara tillsatta i någon styrande position.
Gudarna är givetvis tvingade till att neka de lurade och våldförda att kunna få ett högre liv här; eller i någon högre värld. Detta är vår fiendes käraste vinst: Dessa formade till så äckliga och defekta att deras existenser blivit så fullkomligt futtiga att de nästan är likvärdiga med vår världs fiender. (Att fienden skyller Allfader själv för sina illdåd framvisar med en övertydlig klarhet vilka övergrepp de lurade och dragna utanför Gudarnas hägn får lida under. Saken är för omfattande att direkt kunna ta in i medvetande för de flesta fastnade inne i Illusionens snara och därefter omgående agera med full kraft mot våra fiender; detta trots att Striden är mycket enkel att kunna förstå. ”Dom vill inte tro att det är sant.”, har det sagts. Det är tyvärr sant.)

VAD SKER HÄRNÄST?
Det kommer att gå fort fram med reningen här i Midgård när väl insikter om verkligheterna i denna värld uppvisat sig. Detta kommer omgående att kunna frigöra ett fullgott normalt och sunt fungerande medvetande; vilket kommer att visa vad mänskligheten faktiskt är i sitt inre; detta för första gången på drygt åttahundra år i ett globalt sammanhang. Den enkla insikten om att Gudarna är den enda livlinan till Livet i Den Nya Tiden räcker gott och väl till att nå en livlina till normal frihet. Börja där. Nu.
Mänskligheten har mött Gudarna och deras makt i denna vår värld dussintals gånger. Alla ärbara folkslag och välkända högkulturer i samtliga våra världsdelar är Asarnas verk. I Striden och Vetandet visste folkslagen vilka de själva var och att de ägde sina egna liv: Viet fungerade efter Livets högsta regler och sitt eget öde. Folken var med andra ord fullvärdiga varelser.
Våra nu kvarvarande fiender arbetar med att på alla möjliga sätt övertäcka Verkligheten. Alla viktiga frågor och ursprungligen tydliga och klara svar om och från Gudarna har sedan länge missbrukats av fienden till att fösa in skadligt nonsens i vår värld med syftet att motverka Gudarnas makt och döda våra folkslag. Detta är den realitet vi alla fortfarande känner till ske mitt inne i vår vardag: Fienden har deformerat denna värld och under fiendens kontroll nekas allt högre liv kunna existera i sinnet: Följderna blir givetvis felväxta folkslag vilka endast vagt anar att någonting är väldigt fel i denna värld.

TÄNKBARA OCH REDAN GENOMFÖRDA SKEENDEN
Fiendens plan är den ynkliga Illusionen vilken har sina skenbara nödutgångar med ord till olika sorters tänkbara bortförklaringar från sina enorma skulder till Gudarna, mänskligheten och inte minst till Livet självt. Falskt gråter fienden över att deras vapen med diverse utspridda och fullständigt defekta “monoteismer”, rubbade “ideologier” och andra delar av skräpkulturen blivit “feltolkad” av mänsklighetens uppenbarligen närmast ofattbara dumhet vilket ger att fienden därmed står utom all skuld för de miljontals övergrepp och mord vår värld mottagit under tusentals år. Tänk så maktlösa de har varit och är… Vilka ständiga misslyckanden…
Deras “välgärningar” med den onekligen ofattbara inre fattigdomen i tanke och kunskap; med allt vad detta innebär i sin följdverkan, har hindrat denna världs progression och framsatt hinder för all verklig glädje, ren kärlek och frihet. Ständigt krälar fienden fram med ord framför att öppet och ärligt ha styrkan att erkänna att de har kontrollerat, manipulerat och format stora delar av mänskligheten till de lägsta, de mest okunniga och värdelösa varelser som någonsin har existerat. Ett öppet erkännande skulle naturligtvis omöjliggjort all tillstymmelse till någon form av makt i denna värld. Med hotelser jämte tomma löften utsprids fortfarande falska “kärleksbudskap…” tomt utlovande någon slags ”räddning…” bort från Gudarna…
Allt fienden gör är mot denna vår värld och deras hat är starkt. Sinnessvagheten har blivit så utbredd att de rubbade finner fiendens smuts vara “godhet”, och läsförståelsen är uppenbarligen långt mer än undermålig. Fienden skryter gärna i lönndom gömt i ord om sina illdåd och tar tyvärr total kontroll över många vilka blint utför deras önskade övergrepp. Detta är en varning att noga lyssna till: Syftet med deras närvaro i vår värld är att tvinga Gudarna att utdöma de formade till perverterade bort från allt högt och Livet självt.
Varför hindrades inte denna ofattbara levande mardröm för mänskligheten? Vi har försökt, men dumhet och hjärntvätt i kombination är svår att bota. Nu är tvunget att införa tydligast möjliga klarspråk till vårt vapen: Alla är upplysta om Gudarnas existens från barnsben i samtliga länder i denna värld. Det är endast Du själv som kan och ska frigöra vår värld med ett grundligt Vetande. Den som inte förstår innebörden i detta är död för all framtid.
LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

Advertisement
This entry was posted in ARTICLES, ASATRO, FUTURE, KNOWLEDGE, NEW AGE, ODINISM, PROGRESSION, TRUTH, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Trillion kr

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s