STRIDEN MOT SKRÄPKULTUREN

Vi med normalt vetande, och långt mer vett, vet att det är fel på världen i en sådan omfattning att allt utom att inse sitt självklara hat och äckel mot fiendens manipulationer och våldsdåd vore ett fullständigt avtrubbat och kärlekslöst tillstånd. Striden mot denna vår värld förs, som ni alla ska veta, från fienden med ogiltiga “religioner” och falska “ideologier” vilket har framtvingat ett världsfrånvänt hat och annan perversion mot allt värdefullt i Livet; hindrande det livgivande Vetandet och formande en passivitet inför fiendens moraliskt skadliga och tydliga osanningar.

Sorgligen är nu denna värld i alltför mycket nedsänkt av planlagda psykiska och fysiska övergrepp, där miljontals människor ligger slagna i fiendens skygglappar; och där med alla medel hindrade från att känna till och leva sin egen identitet och progression.

Ingen är det man ofrivilligt, antingen okunnigt eller framtvingat, har konsumerat och producerat under fiendens vridna, kontrollerade och sinnessjuka verksamhet, vilket kanske är till föga tröst. Men, vi behöver ingen tröst i ett friskt samhälle.

För de vilka har utnyttjats, i regel ovetandes, till att agera produkter och skyltfönster och driva fram den oönskade och nedbrytande propagandan från våra fiender, så är det givetvis befriande att få kunna inse sig vara lurad; att ens livs ansträngningar varit komplett meningslösa och äntligen kan få lämnas, och ett verkligt liv med verkligt värde och status kan ta sin början.
Vi måste ta en öppen strid i alla lägen. Feghet mot fel är alltid att dö en smula.

DEN DÖDANDE ILLUSIONEN
De orsakade problemen mot vår värld är mer än allvarliga; vi kommer att tvingas betala mycket dyrt för vår kommande normala renhet och frihet, och detta beror i sak på att många har tvingats och lurats bort från Gudarna och våra heiliga seder; Sederna och Vetandet vilket gavs i samråd med folkslagen vid deras formande och i de nya tiderna, gavs efter folkslagens individuella förutsättningar och mål: Detta är den grund som är själva Livet i våra liv.
Skräpkulturen; denna dödliga och hatade Illusion, lyder under dumheter som skuld genom association, mest ord vinner; samt att sätta i fokus obetydliga och fullständigt ovidkommande frågor vilka hindrar hjärnan att kunna ta in den enda viktiga informationen för våra liv och klargöra självklarheter i denna värld.

För många är nu den normala självbevarelsedriften och det naturliga urvalet satt ur spel med hjärntvätt, trolldom, och krasst beräknade orsaker fram till skadeverkan med stödet av fiendens falska “religion-ideologier”; och att detta har i Mellantiden figurerar helt öppet, som om detta kunde vara fullt normalt, är skrämmande. Bärarna av dessa skräpkulturens icke-identiteter, dvs. de utanför Kulturen och Gudarna, har inbillats att de deltar i något slags social utveckling av våra samhällen med dessa plågade icke-liv i sin meningslöshet som ett billigt pris att betala…

Att utnyttjas till att agera som fiendens aktiva eller passiva vapen mot vår värld och därefter slaktas som ett meningslöst djur sker i högst sällsynta fall frivilligt. Vi ska inte vänta på att världen renas åt oss alla och att en fungerande och verksam frihet i denna värld med Gudarna blir så självklar i förståndet att allting ordnar sig självt. Att ha en för stor tilltro och självkänsla på sin egen säkerhet och överlägsenhet i vissa avseenden, sant eller inte, kan vara farligt och dödligt. Detta har, som historien visar, skett tidigare.

Det kommer att bli en stor strid mot de temporära och ovärdiga icke-samhällena, mot fiendens kontrollerade falska kungahus nu bosatta med slödder, defekta regeringar och deras äckliga media, och mycket annat, vilket för en sista gång ska krossas till vilket pris som helst. Vi ska samtidigt frita alla främmande kollektiva inbillningar från sin okunnighet om våra ursprung och återfinna vilka vi alla är i vår grund och leva våra samlade målsättningar med Gudarna.

Att vi en gång för alla gånger måste fastställa att skräpkulturen är ett vapen från våra fiender; en plan att leda fram till våra nuvarande icke-samhällens osedlighet, dumhet och död, och att detta är verksamt i syftet att orsaka den största tänkbara förnedring och plågsammast tänkbara lidande ska kunna inses i sin fullhet.

ATT TVUNGET UPPLYSA OM ORSAK OCH VERKAN…
Självfallet lämnar allt vilket blir läst, hört och sett, kvar ett mindre eller större intryck. Det är en naturlig lag om orsak och verkan. Denna konsumtion från skräpkulturen påverkar på flera sätt och kan vara svår att finna orsak till och individuellt utreda när detta tvunget får sitt utlopp i olika störningar och oönskade beteenden. Det plågsamt pinsamma efterhärmandet av defekta beteenden i “ungdomskulturerna” är välkänt och har länge använts till ett vapen, vilket tillsammans med okunnighet inför sin egen och andras identiteter ofta leder till ofattbart förnedrade liv. De mest upprepade åsikterna med förebilderna i de falska identiteternas ord och beteenden från manipulationerna blir därefter till vad de naiva och maktlösa själva säger och gör. Vill dessa påstå att de har valt ett defekt och efterblivet liv i skräpkulturen frivilligt så är hjärntvätten komplett och där kommer det att krävas stöd, och i många fall långvarig vård.

De nedtryckta orkar inte bry sig om den störda omgivningen längre, vilket är fullt förståeligt, men när dessa ändå aktivt eller passivt deltar i dumheterna utan att själva kunna erkänna detta och inse sin prostitution till ett fientligt och i högsta möjliga grad kontrollerat och defekt samhälle så krävs åtgärder.

Det är givetvis ett fritt val hur man ska leva och dö, om man nu håller sig frisk och informerad om Verkligheten.

Advertisement
This entry was posted in ASATRO, BOOKS, CULTURE, KNOWLEDGE, NEW TIME, REAL CULTURE, RELIGION, THE GODS, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Trillion kr

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s