I STRIDENS VÄNTAN OCH FÖRÄNDRINGAR

Tvingat är mig nu att vara något övertydlig och yttra några självklarheter.

Långt inne i skogar, inne i berg och på andra platser; och givetvis i de andra Världarna, så lever det högre tillståndet av livet. Dessa ”varelser” och människor, med kunskaper och förmågor få i Midgård länge nog inte klarat av att föreställa sig kunna existera.

Det finns förklaringar till denna väntan innan den nya Tiden kan inträda igen.

Allt hänger samman från de andra Världarna in hit med de inväntade reinkarnationerna av Gudarna. Detta skede, vilket inträffar vid vart fyrahundrade år; sedan tusentals år tillbaka i tiden, har tidigare sammanfallit med varje nytt folkslag och högkultur som givits sitt liv av Odin till förbättringen av hans värld. Stora delar av just denna värld är i nuläget lurade ner till att ynkligt förneka Gudarna och sitt eget ursprung; följaktligen sina egen existenser… Tankarna hålls borta från allt av verkligt värde, vilket i sin tur skulle leda fram till ett klart medvetande över den enda hjälp som existerar för mänskligheten. Vetandet, i all sin självklara klarhet, kommer att hindra mänskligheten bort från sitt fortsatta lidande och våra fienders övergrepp och ge oss vår frihet och livsglädje.

Här i Midgård är visserligen menat att man ska kunna klara sig själv utan stöd av ”andarna”, men det stödet behövs nu tydligt mer än någonsin.

Allt som liknar en människa är givetvis mer eller mindre en människa. Det finns verkligen ingen godkänd anledning till att dölja innehållet i denna självklarhet. Vad fienden än påstår om sig själva med sin pompösa och löjliga propaganda, där deras pornografiska skrifter svårligen kan bortförklara någonting genom medvetna och klumpiga dubbeltydigheter i några tillfälligt ändrade betydelser av ett flertal ord, eller med att de har en snillrik plan vilken inbegriper alla miljontals övergrepp och lönnmord på mänskligheten vilka äger rättigheterna de själva saknar här. Som om inte just detta vore parasiternas enda mål och lön…

Ett förbud mot dumhet låter sig svårligen införas, även om just detta vore högst önskvärt…

Fiendens flerbottnade bedrägerier, vilka vid granskning skadar Livet självt i grunden, skadar i förlängningen tilltron till alla former av en verklig Godhet och allt hopp. Detta måste genast övervinnas med Vetandet. Detta liv vi delar, i det undergrävda och globala monokulturella samhället som givetvis skändligt kallas för ”multikulturellt”…, fylls med ständig propaganda vilka stöttar övergreppen och saknar sitt motstycke i de andra Världarna. Grunden för verklig identitet inbegriper all slags naturlig och sund vilja och självkänsla, detta låter sig aldrig frivilligt sänkas till förmån för någonting sjukligt och främmande. Tragikomiskt är fiendens skenbart högstående moral, deras påstådda ideal och värderingar, vilka ständigt är till prutmån och under billigaste försäljning, vilket i allt givetvis saknar verklighetsförankring. Och med projicerandet av sin inre och ofrånkomliga orenhet på världen, deras infantila nonsens i falska ideologier och falska religioner, vilka självfallet endast är vapen bara en efterbliven skulle kunna sätta tro till.

Rollen fienden, smått komiskt, spelar som varande ”den okända guden”…, vilket gavs till att beteckna Livet och existensen själv, är bara yttersta toppen på ett berg av lögner och orenhet. Konflikter formas här ständigt och leder åsikterna ner i Illusionens död. Krigen startas i syfte att förflytta folk att brukas till biologiska vapen, vårt lidande eller vår död saknar fienden all betydelse. Deras ”egna läror” döljs försiktigt bakom bortförklaringar medan fienden lismar sig till storhet med stulna namn och tillvrängda historiska berättelser om Odin själv (!), allt detta och mycket annat torgförs som om det vore vår egna världs historia (!) med tillägg av fiendens ”enorma lidande och betydelsefullhet”… Förtrycket och hjärntvätten under nuvarande störda och meningslösa ideologier är ett tydligt tecken på ett kärlekslöst och sorgligt efterblivet icke-samhälle. Det hela är långt värre och större än flertalet hittills anat sig till; och intet av detta kan givetvis skänkas någon slags naiv tolerans eller sjukligt accepterande.

När de drabbade fullt ut inser sig vara öppet, och dolt, utsatta för ett överlägset hån och grövsta tänkbara utnyttjande till att leva grundlurade som de lägsta djuren fullt ansatta med ohyra; så kommer de givetvis att reagera därefter. Det blir ingen överraskning att verkligt starka känslor kommer att vakna till liv och kräva sin rätt.

I ständigt närvarande finns påminnelsen över att om vi alla ägde Vetandet om Makterna, vilket oss alla är normalt och värdigt, så skulle våra liv här genast förändras till något ofantligt mycket högre och levande. Glädjen i att livet är bekräftat äga en högre existens och ett ärofullt syfte, tillsammans med Gudarna, är själva Livet.

STRIDEN

STRIDEN

Advertisement
This entry was posted in ARTICLES, ASATRO, ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, LIFE, NEW AGE, ODINISM, RELIGION and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Trillion kr

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s