ASATRO ÄR EN SJÄLVKLARHET

Livet i vår värld är Asarnas att styra över och vår trohet till Asarna är inget slags “val” att kunna överväga. Mänskligheten har ärvda delar i Asarnas blod och makt, därmed är “valet” redan gjort i oss. Livet självt här i Midgård är ämnat folkens givna och deras själv valda seder, tillika är all högre kultur exklusivt tillhörande oss vilka följer Gudarna vaket och troget i vår värld. Asatro är våra livs allomfattande självklarhet.

Vi kan även konstatera att desto närmare vi är Gudarna i vårt arv så finns däri den rättmätiga makten tilldelad. Denna rättighet är blodet i ätteled från Oden; vilket självfallet även är kriteriet för att vara en gud, en megur, eller en konung. De högre blodsbanden dessa nämnda ättlingar fått sig i gåva innehåller ett högre liv vilket måste skyddas från fienden; för allas vår skull.

För Gudarna själva, liksom för samtliga Odinister och Asatroende, är inte ”rasism” på grundval av folkslagens inre och yttre skillnader tänkbar. Att ett visst äckel kan finnas mellan olika varelser är fullt normalt då skillnaderna i de olika djuren vi har delar av är naturliga fiender. Men, är man frisk och värdig, d.v.s. beter sig ärligt och godkänt inför Gudarna och Livet så finns där normalt ingen orsak till att kränka rättvist ägande av mark och länder; vilket givetvis resulterar i konflikter. Inte heller finns någon anledning till att inte acceptera enskilda individer om dessa beter sig fullvärdigt sedligt, i vilket säreget folkslag eller delar av folk dessa än kan tänkas tillhöra. Att vi samtliga har gott fog för och verkligen bör hata och hindra fienden jämte deras kontrollerande av sina lurade; vilka därmed är gjorda till efterblivna. Att hindra de fullt medvetna parasiternas verksamheter och andra livshotande existenser, i vilket folk de än tillhör, är en självklarhet.

Denna värld tillhör Oden och detta faktum innefattar våra rätta identiteter och det verkliga livets uppbyggnad och syfte. Att den vilken har verklig ära och värdighet får det högre livet leva och därefter lever vidare i en annan värld är väl något få kan påstå att de inte klarar av att tydligt förstå?

ATT SÖKA VETANDET ÄR REDAN EN FRIHET SEGRAD
Naturligtvis har många levt med Vetandet kring Makterna, och även “den högre konsten”, i alla tider och i alla våra världsdelar. Dessa har reinkarnerats eller har varit “förstagångare” normalbegåvade eller förfördelade nog att kunna ta till sig Sanningen och ägt en egen vilja, vilket sorgligen är relativt sällsynt i den mörka tidsåldern; mellantiden, som nu fortfarande äger rum, åtminstone utanför det folkrika, och i jämförelse med det numera i tårar trälande och efterblivna Europa och USA, så lyckligt lottade Asien.

Att vi ständigt ska visa vår vördnad till varje individ vilken följer Gudarna rätt och renhjärtat enär dessa är de enda människor vilka förtjänat sig någon slags heder och existens i denna värld, är oss alla en moralisk och sedlig självklarhet. (Må så vara att ingen kan vara fullständig i sitt Vetande. Vilket med det sagt så är inte någon slags inbillning om ett “allvetande” nåbar för någon existerande varelse i Universum. Men, har man åtminstone försökt nå in till sig själv och faktiskt införskaffat Vetandet i sig så är det mer än tillräckligt. Dessutom har de Asatrogna i regel ägt ett intellekt stort nog att ärligt kunna tillkännage sina brister när de inte minns, eller är osäkra på detaljer i sin kunskap. Detta är i en bjärt ställd motsats till att som brukligt är bland slöddret; att ovetande och mycket skadligt yra om saker de inte känner till.)

KULTUR
All kultur, d.v.s. all den verksamhet mänskligheten bedriver bortom att fylla på basbehoven, är vårt maktområde att hägna och styra. Kulturen är del i vårt eget blods intelligens och är dess symboliska hjärta; här ämnat att fullt ut återupprättas och raskt gå vidare med, ty kulturen är ett val mellan liv och död.

Våra högsta materiella och “immateriella” kulturvärden är i denna värld mestadels funna i ruiner och fragment från Gudarnas och mänsklighetens gemensamma och värdefulla tider. En medveten och högre varelses producerande lämnar kvar en tydlig “stämpel” i sig, oaktat hur simpelt utförandet än kan vara. (Se bara på denna ynka artikel…) Vi vet, eller åtminstone känner de flesta med sig, att föremål och skrifter från Gudatiderna är mer levande; långt sannare, starkare och renare till sitt innehåll. Helt enkelt för att dessa ting och tankar faktiskt är det.

NÅGRA “ABC-RÄTTELSER”
Inga folkslag “dyrkar” några vattendrag, träd, stenar, djur eller platser, som om dessa vore “gudar”… Däremot vördas laddade stenar, heiliga träd, bäckar och sjöar där varelser finns eller har visat sig. Dessutom eftersöks alla upphöjda djurs egenskaper och “kraftplatserna” där möten med andar och varelser äger rum vårdas, vilket väl måste anses vara sunt för att inte tala om livsnödvändigt i det mänskliga samförståndet mellan allt det levande i vår värld och de andra världarna. Detta är någonting Viet ska vidmakthålla. Solen, övriga planeter och olika trädslags namn är mycket enkla och självklara liknelser för Gudarna; givetvis som symboler för makten och detta är inte Gudarna själva…, vilket chockerande nog fienden lyckats propagera med och därur har det tyvärr formats några verkliga fåntrattar.

Ritualer och blot är gåvor till vår gemensamma värld och en viktig livlina då detta visar vårt deltagande tillsammans med våra förfäder som är kvar här och är en del av Makten. Våra enda liv och dess framtid är beroende av att riterna är i samklang med sina funktioner; detta till vårt och Gudarnas hägn mot våra gemensamma yttre hot. Denna funktion med att bygga kraft mellan världarna kan aldrig särskiljas till att bli en uppdelning mellan en “inre” eller allas vår yttre verklighet. (Äran att i förtid upptagits till en högre värld; att ens renhet och värde önskas av Gudarna så starkt att bibehållas intakt är givetvis till en stor glädje för varje rättänkande.)

Megin är en kraft från Källan. Megin är en kraft vilken kan inhämtas efter ett förtjänat verk. Denna kraft finns inte medfödd i någon. Vår egen kraft, vilken kan uppbyggas genom kvarhållandet av energier är någonting helt annat. Vårt eget sparande av energi till kraft kan givetvis betraktas som någorlunda upphöjt när detta används rätt. Megin är dock att tillföras en annan sorts energi, vilken ger högre förmågor och därmed långt högre insikter.

LIVET EFTER DEN FÖRSTA DÖDEN
Det finns i många en rädsla, en berättigad osäkerhet, med att dö bort från kroppen. Döden är en förlust. Man förlorar något och får något mindre kvar; något man redan ägde och hade i sig vilket går vidare i livet, åtminstone för en del av oss.

Det är allmänt och välkänt hur livet efter döden fungerar. Vi har världen Asgård dit samtliga värdefulla varelser och människor från denna värld hamnar, till denna världs enda verkliga tröst, glädje och hägn. Vi kan ta med oss dubbletter av våra kläder, smycken och annat hem till de andra världarna. Det lönar sig alltid att ha ett rättmätigt ägande och vetande om vad som är till vår nytta. Vapen som svärd och intellektuellt givande eller ärbara arbeten är alltid välkomna och brukbara. All materia är “besjälad” och äger en Önd, men Önd är även en medfödd förmåga till inre vishet och klarhet vilket kan kallas för ett slags högre medvetande.

FRAMTID
Att vi just nu lever här i Midgård, vilket verkligen inte längre är någon slags idealvärld vilken duger i sin nuvarande helhet; detta ger att vi aldrig bör luras söka bland onödiga och ointelligenta filosofiska uppslag och värdelösa lägre ideal vilka direkt motverkar Viets överlevnad i Striden. Att vara “öppen” för fiendens spelade dumheter i löjliga ideologier, falska religioner och annat är ett direkt självmord. Detta självmord hotar även att dra ner din familj och dina vänner i sin tur genom dig till ett öde värre än få kan föreställa sig.

Det kan tyvärr inte föras någon verklig och vuxen diskussion kring tillståndet i denna värld bland de stackare vilka inte ens har vett nog i sig att vara Asatroende. Vi kan dock delge dessa faktumet att vår värld i mångt och mycket är grundlurad och nu är nödställd att hjälpas upp till en någorlunda sund normalitet. Att denna världs hindrade progression på alla verkligt värdefulla områden under långa tider var och är ett kallt beräknande massmord på folkslagen är bara början att inse. Det är mycket som måste förtydligas snarast möjligt om de ovetande någonsin ska kunna få leva som fullvärdiga människor.

Midgård har länge nog tvingats vara undermåligt i flera livsviktiga avseenden och är nu i ett milt sagt äcklande och osedligt tillstånd; vilket är ett klart tecken i Striden och i tiden, inför nu stundande Ragnarök.
Ägandet av denna värld är Asarnas sak att hantera genom oss. Den som lever här utan att ge sitt liv för Allfader i Striden är ett stycke dött kött. Viet har ägandet, rättigheten och makten i denna värld och ingenting, bortsett från vår död, kan ändra på detta.

Saken är nu att återfå våra egna liv, vår egen historia och leva efter det högsta.
LIVLINA TILL EN NORMAL FRIHET

Advertisement
Posted in ASATRO, ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, NEW TIME, ODINISM, PROGRESSION, RELIGION, THE GODS | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47

 

NEW TIME (THE SOLSTICE WELL) ISSUE II, 47 – 1 SIGFRIDSSON

Posted in ARTICLES, ASATRU, BOOKS, KNOWLEDGE, MAGAZINES, NEW AGE, ODINISM, PROGRESSION, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

EQUALITY IS NOT A GOOD LIE

I can certify that the majority of the people in this world are at present not fully functioning human beings, and for a dozen years about two decades ago I was a part of that majority; if that is helpful for anyone to know…

 

Most know that they live inside lies as they don’t have the real answers to who they are and where they come from; or rather, most at least sense that there is something very wrong: What they don’t know is killing them. We will all come to know from where all the lies aimed at humanity and the brainwashing comes from; just from where the foul empty words and deranged behaviour the victimized people live on in their dead life for nothing; it is not coming from inside any of their own conscious or ignorant evil wishes, that is for certain. We must learn to refuse anything coming from the foes’ sick existences and we have all the good reasons imaginable for ignoring these beings weapons, and we really have no need for any of it. Our foes have left millions of people with no knowledge of what matters in life and left without that knowledge they are murdering themselves, their children and others, with spreading their imbecilic thoughts in our world. Without the Knowledge about the Gods anyone is a dead nothing, so should anyone be fooled into caring for what something like that does or says? No. To need to address things like this is sad; it is sad that it still exists to be addressed, and I do hope humanity will refuse to be saddened by what is unwanted in the future, as there are more important and urgent issues in real life to care for.

 

THAT “SOCIETY”

 

I know how this low-life-society that is around us since many centuries ago works from the inside, and how it all doesn’t work… All of our countries are ruled from inside the darkest shadows at the moment, while the foes steal our property and are being “allowed” to take over with their widespread low-life-society as its manipulators inside their fake “religious” and “political” constructions; meanwhile some are being helped by the spirits of our foes and their servants with molesting and murdering their already brainwashed, searching ways for everything good and valuable in humanity in our world to become filthier until it is so low that it is equal to our foe; that is all worthless and dead for our Gods, so there is the reason. You don’t wish to believe this? You really should, as it is true. It is completely true that our foe is forcing and training people in our world to be working to gain more victims to use; and these victims cannot understand that their minds are controlled in their partially or completely shut down hearts and minds. Ask them how much of reality they know of here in Midgard and the other worlds. Their answer will be that they don’t really know. We should be aware of where this answer leads.

I am certain that everyone is deeply affected by this “development” these last centuries, and with the last decades in clear view, with our foes gaining control, how could anyone not be? And many are manipulated into feeling fear as soon as any real and important issues are confronted, just get real or die. It should be clear to everyone that the weapon to drag people down to behave “equally” was constructed here to shape the lowest scum imaginable of what should have been good and great in a real and functioning world together with the Gods. To claim that the present state of degradation for many would give a life with less pressure, or that this is all just coming from a free will within and that to live anywhere near reality and have any common sense would cause hatred and wars, is a dead tool.

BEING DUMB IS NOT A GOOD LIFE

I do know the dumb and simple people that I need to address so often; how could I avoid to not knowing what’s placed in their minds when I have worked hard with finding and examining these kind of people for many years, no matter what cost was for me? Many of these do think that getting accepted by a filthy society is in some way rewarding; meanwhile anyone able to live a normal high and real life is a real rarity at present. Dumb and simple people will often claim to have the only two values they know of: that would be intelligence and beauty, safely put back in their own imagined store. They might have that in excess, sadly they can rarely use it properly for anything good, so it will rot away quickly so they live on its petty memories as it was their present in their daily life. (Most common among these people is that they are left with a parasitic intelligence and a shallow beauty.)

That some people are intervening and taking what they can from others is a common sickness of today, as little can’t get enough. As long as all these fake lives are seemingly functioning in that society it will continue to breed the dumb and rotten in the next generation. (To think that my own children might be lured into befriending something like that, now that is real horror.) Many are fooled to become comfortable in our foes’ deadly lies, as without these dumb lies they would be nothing as they have built their “life” on it, and they of course sense that it is lies and manipulations and are told that there is nowhere real to go anyway, so they are trapped in death. These are people that should be here protecting a good and progressive society there people can be free with their identity, and some of them are actually fooled to believe that they are doing just this, that is pretty amazing…

HUMAN PROGRESSION?

It should be understood that the better looking, or people with a strong will or other desirable abilities, naturally will be the ones who get chosen for reincarnation. (What would you choose to live with and be? Dumb and ugly?) Their intelligence will at times shine very brightly, but it gets much less impressive when most of the more intelligent people in this world are reincarnated and have hundreds; some have thousands of years of experiences, and are also getting much help from spirits, and if they are organized well in society there will be a collective help from their kindred. Historically we can see that these chosen for reincarnation are gifted in the form of already developed personalities and abilities, many have been hunted down and murdered in their past lives due to the War of all Wars, and this scenario often get explained to be for other reasons. The fact that most of the reincarnated are much higher up in this sort of fake “human progression” leaves a sour taste as it is seldom a more valuable and actual progression in blood that actually could benefit Life itself in this world. This has left us all with less and less value in life. We know what this leads to: The law of the jungle keeps attacking the strongest to seize power and is leaving the weak and cowardly to live in filth and confusion with the worst death imaginable coming their way as reward.

FINALE

As long as we are true to the Aesir we do have all the rights in this world and can live the real Knowledge as true equals in life, up to a point at least. What kind of equality could we possibly hand down to our foes who laugh at any thought of equality; while they use it as a twisted lie for their unwanted survival in our world? Real Life is coming from the Knowledge used wisely and that is for the good of all life that is deemed good and worthy enough to live in our world. In the coming of the cured world; the New Time, will people get a name for good deeds; that is real individualism and freedom.

Living in the current mainstream of dumbness there are people certain of having rights and are right no matter what they are and do. They are wrong. Equality is not a good lie to uphold anymore; at least us adults should know from direct experience that it is causing a multitude of deadly problems in our world.

The focus is firstly to be where the serious and real life matters are:

The War of all Wars is about life or death, and you are included.

EQUALITY IS NOT A GOOD LIE

Posted in ARTICLES, BOOKS, CULTURE, EQUALITY, SOCIETY, THE GODS, TRUTH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

THE CRIMES

 

With the self-evident insight we share in the fact that the foes never can hide all of their crimes; nowhere near to enough of their committed crimes against our world, and their long thought out purpose is to try escaping our hate and our rightful All-might here. What now remain for us is to act with might before anything else. Parts of Midgard have long been consciously planned to be set in the worst imaginable self-defence just in time for the return of our New Time. This means that now even the high and moral principles healthy humans already own must immediately be relinquished and fully replaced with the far higher moral principles that the War of all Wars now demands from us.

We have already judged the responsible for these close to unimaginable crimes with all rights that exists and it is high time to deal out punishments on a larger scale. It is safe to say the foes now will pay the full price for their filthy crimes against the Gods and humanity’s shared rights. Any moron, who will let it shine that the foe acted in any kind of “self-defence” and because of that would become close to innocent to the extreme defilements and mass-slaughter on large parts of our world with crimes so gross and sickening that it impossibly can be formulated without becoming ill, that moron should not only open its eyes, in such a case it is necessary to get hold of a set of functioning eyes immediately.

The lower the foes try to set the Gods, the lower beneath the Gods they are to be seated themselves. This will clearly, and not without a certain comical effect, soon come to show… That dross had their strongest card in their parasitic talents and their survival in denying the Gods existence! How insane this sounds to us; large parts of humanity believed that their Gods don’t exist!

*

Up until Ragnarok the Knowledge is the only path that can be wandered in freedom in all of the worlds. The War of all Wars includes all of humanity and any other kind of choice to live does not exist.

 

The War has given us the Warriors of our world.

Time is now to sharpen our swords and our names to all our rewards.

The Gods might over life and death will remain here.

A DEAD FOE

Posted in ARTICLES, BOOKS, CULTURE, FUTURE, MAGAZINES, SOCIETY, THE GODS, TRUTH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

HIGH CULTURES, MIGHT AND TRUTH

Are you calling yourself free and thinking without much Knowledge of anything about Reality? Nobody is blaming you personally, but there is soon no chance left for slow thinkers and the conceited anywhere… As long as a large part of this world’s brainwashed believe that their own power is enough and no might is above them; then these will continue to sink down to the lowest of the Worlds to be punished, or just be left to die if they are lucky.

HIGH CULTURE

Our high cultures are far more than the small remains and ruins that we collectively managed to save from the foes’ filthy hands. Our born within and inherited cultures, or rather our Culture, as it is largely identical and set under different names in this world. (Just a very shallow existence or an extreme ignorant would fail to see that clearly.) The people in the good and high cultures were distinguished by consciousness, clarity and honour, so the constructed non-culture that came after that should have been impossible to carry through if the people had not had been threatened, forced and murdered. This is a well-known fact and a very obvious insight among most, but still it is avoided today among weak when there is spoken of our revenge and justice! Our lives are not others’ game.

Nowadays must obviousness as that the Gods exist get a foothold in all societies…

VARIOUS

I am asked sometimes about places where you could meet forefather-spirits, or see a being or an entity. I do know where, but that is not something one should give away. Regardless if you get the mixed pleasure to meet some of these or not, it is of importance that you will never see or meet spirits, beings or entities, if these do not wish that happening for their own purpose. Now drag some rich and real conclusions out of this. Trust in nothing that is unknown.

I have also been asked about how reincarnation works. With the choice of a reincarnation is the bloodlines followed down through the kindred lineages. Relatively few are returned here, but in this time many more than usual are here for this awaited breaking-point in time.

When it comes to Godar, shamans, and a few others with higher knowledge; it is quite like inside our very own blood in that there is a gathering of Knowledge from many of the Worlds. (This doesn’t mean they would know all there is, or even what is right.) The Knowledge is constricted by the Gods and their closest to spread. The Warriors will naturally always be the highest valued in existence, here meaning the hidden and real reincarnated teachers.

OUR MIGHT

The Truth behind most of the wars, starvation catastrophes, “natural” catastrophes, spreading of sickness, the forced migration of different people, the controlled governments, all this and much more to it that is affecting our world in general is a must to regain our rightful and complete control over. Our will to take back our own might is the key. The accessories to the attacks against our world are to a large part unknowing of what they have realized and often don’t know nearly enough to see the comprehensive Reality.

The War is soon out of its words. Force and might will stand alone until Ragnarok.

 

Posted in ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, MAGAZINES, NEW TIME, RAGNAROK, REALITY, SOCIETY, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

THE KNOWLEDGE

The Gods exist. (May be not to everyone’s wishes and imagined images.)

Humanity exists and their heritage is mostly completely from the Gods.

The Worlds exist and are obvious physical realities.

The War exists and is nothing more or other than for the Right and Might.

*

We are all in the War of all Wars and no one is an exception from participation in this fact.

The Gods or any other kind of “beings or entities” can of course create any matter other than to duplicate their blood, their own “branches”. (May be that you can with a force move matter around, which surely would fool someone’s unknowing eyes regarding that “creating” matter from nothing is possible…) What was done by the Gods in the formative times is that the Worlds were “timbered and shaped”; including this world. The reincarnated are a relatively exclusive few and most are not reincarnated, which the non-reincarnated can be very glad for; by not getting that extra luggage.

”Beings and entities”, as for example “little people” are also human. If it looks somewhat like a human, then it is a “human”. (Some written about beings doesn’t exist, if that now needs to be clarified.) Life; freedom, functioning intelligence, clean emotions, lust and will, all this can only find a real and worthy existence inside the Knowledge. The cause to the War of all Wars is the might over the Worlds, naturally with Odin in the centre.

The War works itself inside everything that own enough influence for controlling humanity with: The most ridiculous claims are comically enough upheld at the present as believable in large parts of the world all the while Reality; Life’s Reality’s, is held to be mythical or untrue and to be ignored. This will change. Old rewritings and guessing’s about our world’s history places unpleasant claims on being scientific and calls itself “research”, and earlier even as “enlightenment”; thereafter leading forth the present degeneration into trap after trap. It really is no coincidence that the most important in Life is kept away from people with this world withheld from the Knowledge; as this is humanity’s only path.

The occurring and steadily nullified opinions in these so-called politics, religions, science and other types of meaninglessness that shaped itself inside the Middle-period’s retarded state will naturally die when proven preposterous; when set in the holy light of the Gods existence. Those deeply defect non-teachings are mere weapons at their core, of which none of course are worthy enough to be given any separate name as they are all truly ridiculous and completely worthless for our lives. The “new” weapons of stolen words the foe will set up here will in the breaking point into the New Time will instantly be to scorn as their credibility here in Midgard will remain in a helpless and complete Nothing.

The still occurring slaughtering of the people, the manipulations of our world’s occurrences and history, the words altered meanings and outspreading of fake information regarding the Gods and humanity’s heritage is more than serious. This more and more gross state in our world will be denied to exist by the victimised for starters… In the beginning of the New Time and its breakthrough will the egoism and survival-tactics laid down in the ignorant layers among the people force them to feel attacked instead of being able to realize that it is Life that is offered.

For in a wishful thinking that have with nonsense been mixed in with filth has the brainwash been normalized in the controlled countries to the extent that it is soon near impossible to speak of any human dignity to be able to rehabilitate for many: These persons, that was or are still beneath the foes direct command to live in their un-necessary suffering and the highest degree of unjustified degradation are of course completely without any of their own guilt. It should here be added that if anyone will take part of our foe in any way; they do have the foes tremendous debt and guilt to pay.

The trained-in dumb behaviours give a non-consciousness and it was not near any real freedom and their normal human behaviour. This hands over to us that these people are hard to judge personally for their dumb immoral acts. The whole ordeal is still frightening and heart-breaking. As an always present rule for these fooled individuals, let us fondly call them for “the temporarily unhinged”; rules that Truth is their exact opposite and foe. May be that Truth of the Gods has been muddled here, but still it remains all too clear for anyone who would search. Here is your first and last help: Understand the Knowledge.

Also remember that it is a fact, impossible to deny for anyone, that there are seemingly “ideological” battles that bring forth behaviour leading straight into this degradation that we all can see. To find who leads this on is almost too easy to see.

It is often taken as a provocation to know things others are unaware of, and in the brainwash it is always included a built-in defending of the “own” false and worthless “sub-identities”. But, what we initiated actually does know and what others don’t know cannot be avoided to tell apart. Whatever the foe want to portray about our existence lacks us all real meaningfulness for the now and the future. The foes time is to be viewed as over.

It is the foes power game with words we have to break down. Which really are us a petty bagatelle, with a thought on the soon again most well-known fact in the world:

Odin owns this world.

 

We will re-establish the progression that is intended for this world.

We will meet in Ragnarok.

 

Posted in ARTICLES, KNOWLEDGE, NEW TIME, ODINISM, RELIGION, THE GODS, TRUTH, Uncategorized, WAR | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

THE GODS PROTECTION

The well-known forced upon betrayal against our Gods and Life itself shaped the Middle-period and “parenthesis” we are still left in, and it is as most know or suspect; as far placed away from anything wished or self-chosen for the people that can be imagined here in Odin’s owned world. Tru, that means, all our lives and the heritage from the Gods, is just a little start to unwind clean in the world’s collective conscious and our history. Many have evidently not managed by their own to understand the most obvious; that outside the Gods protection a human is left without rights and is unprotected.

Any kind of consideration is since long ago not available to grant this world’s foes with and it has not appeared any extenuating circumstances in the War. What we all too clearly see, and since hundreds of years back have been forced to look at is; “a scorched earth warfare.”; a plundering, a usury and a heart-breaking degradation of all of our countries and cultures that been placed under manipulations that surpass all comprehension and common sense among most. In first hand Europe and “the western world” has been, and still is, undeniably most used up and at the same time the strongest weapon for the foes to parasite on; to break down and turn against our other high cultures in our world. It has far too long been a real misuse and division inside and against each other under a systematic brainwash. This is all undeniably parasitic and extreme; it is a psychical and physical outrage against all parts of the world that have no counterpart in history and it is at the same time told inside that sickening Illusion to be normality; a natural and a human progression. No. Nothing could be more wrong.

This world’s degradation can hardly get much worse. The foe has in advance; before the New Time will occur, fooled large parts of the world that they are their “friends” and “saviours”. Of course they are fully aware that if people knew that the Gods exist then their time here would be gone with the wind. And, it is just this mentioned fact the foe readily strives after to conceal and try to hinder reach into the collective awareness. The whole joke has now so long been spreading around and has so far been carried through that it has like an accepted wrong been left at peace as being over-powerful to question; this notwithstanding the fact that it merely leads downward to the degradation and the following genocide we all clearly can watch. That someone for a second could have placed any kind of trust with our foes silly stories and filthy non-teachings proves this world something unavoidable; humanity is completely without might outside the Knowledge: The Knowledge of the Gods.

The purpose, with the seemingly and easily exchangeable and varied “plan” the foe is directing is to reach our full degradation and thereby our death. They do not know of any honour, love or rights; other than as tools to use for advantages for their dirty egoism and defect existence. All these meaningless “ideological” conflicts and wars, the continuous attacks, all this forced on must end to be placed at the wrong address. The guilt the foe has to the Gods and humanity is already unimaginable and can never be repaid.

The War continues in the daily life for the unknowing in a tragically little comical charade about “peace and progression”. Many are forced down and broken under thraldom to become “open and receptive in their mind” to what they would never wish for themselves and really don’t have any kind of free or own will to be part of. These made into tools do not have any clue about what the War of all Wars encompasses and thereby not anything at all of any real value; these victims will sadly suffer hard for a period under their awakening to the realities of the New Time in our New World.

The foes weapons consist partly of pornography in the shape of infamous and well-known filthy literature which they have forced upon our world to reach a larger distribution than anything else on this earth. Furthermore, there is a spreading around of confusing opinions and teachings; the so-called rotten “ideologies”, which are made to seemingly compete with their other nonsense-teachings. All this dumbness shapes the current non-cultures and the propaganda becomes after its coercion and repeating; a final un-reflected and normalized “truth” to hold down the naïve with. All this is for a temporary benefit for their three sick teachings in the shape of so called “monotheism”, which as we all know forms an extreme weakness in the mind. (It is completely understood that the altered words hidden and original meaning in the futile and basic code they sneak behind is counted with here.) In their normal order they have infected and largely destroyed our languages for this needless and dirty purpose. Not forgetting to mention the immature manipulations in our languages.)

Well, this all too transparent intelligence which can only steal and use and thereafter make the already thoughtless and weak into full-blown ignorant is already hated by large parts of this world, but still far from hated enough. The foe has all too easily sat below and controlled these stricken and emptied on sense in their minds after their own pleasing. But, it is near its end now. This Middle-period with its low life stuck in falseness and insane imagination wishes Viet to be dead and gone. It would be highly wished for to ban dumbness, especially when this dumbness that rules among the scum is not even aware of the Gods and Reality and dumbness will be their death. Any difference on any of our foes “teachings” that spread around its meaningless opinions like a turncoat needn’t be made. The result is evidently just some kind of complete imbecile without any right inside with death as the only hope for a future. The foes non-teachings inside these jokes that claim to be “religion” and “politics” etc. will all become what they in Reality have been all along; a nothing, as the Knowledge returns with real might to our world.

The well-known tries to blame the Gods for their own filthy work; when they in the present have a fully-proven and all too large control over all the low-life behaviours in this world, will continue to be just ridiculous survival tactics and propaganda when firmly set against the undeniable fact that it is the Gods own blood that is being used, deranged and slaughtered in the War. That some kind of “choice” could possibly be to find between accepting or throwing off the Gods existences and rights to fit the perverted trash that has taken on Odin’s name “God”, as well as the names of “angels” etc. Then letting morons believe that they in spite of Godan and the other Gods still have a kind of “all functioning might” is nearly too silly to be forced to mention here… Remember and know that we fight with the Gods against our foe Surt. Anything other than that is nonsense and useless.

What Viet right now is down in is far worse than what the nearby future will contain with a harder life and battles in our countries. It will undeniably be a fresh breeze of relief that then and thereafter finally getting our lives full worth and becoming real and worthy people. For many this will be their first time being anywhere near becoming a free and knowledgeable human; this so awarding and obvious state to live in. For us that lived in past lives; with that said is far from given to all beings here, we really need to lead in the New Time. We will let that rotten Middle-period between the Gods holy times, known as “the parenthesis” in our world’s history be a sorrow and for full contempt for all coming times. (That is if our future will be able to find anything of its meaninglessness and filth left in its memories.)

Outside the Gods protection there is just suffering and death in wait. The War is inseparable from our lives. It is time to start our own lives.

 

Posted in ARTICLES, ASATRU, CULTURE, FUTURE, ODINISM, PROGRESSION, REAL CULTURE, THE GODS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

VIET

Viet: The Gods and the Gods’ Truthful are alone holy in our world. How this world would be without our resistance can be observed in the most rotten parts of this world.

(I’ve had a non-active part in the resistance and the building up during my forced upon absent-minded periods, but it is hardly petty things that have been done by this signer here and there in my awake periods. More about this you will get to find out somewhere else.)

I’ve lived the larger part of my life in waiting; somewhat according to the rules that are set up for the War of all Wars. My life’s gain, from my attacked position, is that I through experiences from my own life do know how to take oneself away from many of the problems to solve that now await a large number of people: All these unnecessary hardships and conceptions that many will have to fight with from having being set at zero and unknowing. This is for many in this world to get through now and then reach back up to human dignity again.

Sadly, there are no facts or any allegations that cannot be questioned by empty words and repulsive rhetoric, but all of my words will be proven.

THE CLEARANCE

The infiltrations that have been made and are still occurring in all of our countries societies with propagations of nonsense and opinions as weapons that try to let it shine that the foes stolen positions of might are as if it was them a given right… Many do know that their fantasy of their “might” here fully builds on their usage of the weak; that is the perverted and insane, to carry out their perverted and insane propaganda.

During The Clearance that now is expected our foes and their low-life aims, together with the manipulations that dragged this world down into their filth, will come to be set under holy light with over-explicitness.

The foes “angels” and other equal sub-human scum can very well say that they follow the Viet’s aspirations, claim to have somewhat decent morals, execute little deeds that short-sightedly may seem positive, but what immediately must be said is that these are always unwanted and unnecessary; truthfully harmful for all higher and normal Life. What as a rule always happens is that they will place themselves as their own foes and thereby paralyze the weak minds to carry out what the foe wish for. It is frightening to observe. It is also frightening to watch a majority that cannot see so apparent manipulations. I advise you to not continue let yourself be amused by any excuses or empty “love” explanations down in their Illusion. Have it in clear sight that they are searching after ways to exterminate us.

The usage of the weak to be weapons aimed at the heart; false and twisted “feelings” and “love” became stuffy weapons against the world meanwhile they are always referring to each other as if they could be authorities in order to force on this incestuous trade in front of many asleep and naive eyes. No, it is not really made for the sake to reach any quite useless money; which this naively has been deciphered to be, and with lying often been told is the case… There is a War there the foe right now is fully awake and active, meanwhile most of humanity is dying in their slumber.

We needn’t soon emphasize especially hard against wrongful presumptions, false authority, guessing’s dumbness and infantile wishes. The doubt will come to fully be taken away when unfounded and conflicting information about life get their Solutions through the Knowledge. Our lives true core will be returned to all of humanity.

WORDS

The confusion of ideas from many of our words’ altered meanings sadly show us who has taken the parasitic controlling state of this world. And, it is a petty and meaningless might in principle, but it does clearly show the foes insane motives to control petty things and feel superior with their empty words: The cowardly parasites’ main weapon. As if anything they could do would be us unknowing…  It is all to use and demand a preservation of the lies they sorely need for their illegal existence. Their conscious forgeries in code with altered words shall show their “new truths” already written down in the old. Will we be fooled to find this to be a superior intelligence at work? Pathetic.

That the foe will be able to change from being the undoubtedly lowest in all valuable aspects with words to being great, somewhat like an alchemist’s quest for gold in his faeces, is just a suicidal imagining.

THE ENCLOSURE FOR THE WEAK

Viet will protect the made into weak and dirty up to a certain point, but this may not be at any expense for the lives for the still clean and worthy. The fact that most of the foremost and the highest this world has ever seen will die for the lesser and much lesser in Ragnarok is revolting to me, but all that is good apparently has its time.

That many have had the stomach to serve themselves with a since long emptied collective honour and flatter themselves of the Gods deeds, as well as other known names in our history, without doing anywhere near enough of a sufficient resistance against the foe has shown itself being a very expensive ordeal for the state of the world:

Nobody is more than their name.

VIET

 

Posted in ARTICLES, ASATRU, CULTURE, KNOWLEDGE, NEW TIME, REALITY, SOCIETY, THE GODS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

PRESAGES

Much of the falsely said to be unknown for humanity will more and more show itself being the most known facts in our world since thousands of years back. The science that now exists is prevented from publish its full knowledge, and in other cases is left without capacity to measure the presence of “the invisible”, that is fully visible for some of us thanks to our abilities to see what others cannot see. And, we are not forgetting what the widespread dumbness manages to rule out and misinterpret…

The immediate future holds no real surprises. Attempts will be made with setting forth “other foes” that our foe can play and control; this for the very short-sighted purpose to get time to escape and try to relieve their final punishment. The lies they have survived on will be impossible to repeat, so you can expect new fakeries from their side; so notwithstanding how ridiculous statements they will try these must be left ignored and without any consideration. Just look at what their ridiculous lies and half-truths already has done against our world. Most likely they will pull out some cosmic perspective and “prove” anything with showing a UFO or something similar. If they show themselves as glowing and other things then laugh, as that really proves nothing. We have much more of highness and holiness than they can imagine. The foes’ filthy words will be hopeless here for all future and this world will be an open war on life and death, is preferable to us.

The resulting effects of presages in the foes’ different scribblings have sadly come true as calculated and desired for with millions dead in wars and many more incurably damaged minds. Words have since long ago been set against words and then turned around again and again; as if they could have anything equal here: These foes, that of course have no rights to say anything with our holy staves and words; or any right to breathe in this world. Ignore what is guaranteed to be filthy, false and deadly. Here’s a fitting place to point out that our Gods has not cared for predicting the future to any larger or more detailed extent as it will lead on to more confusion and wars, especially as it already have been so clumsily forged by our foes. To our foes it doesn’t matter as they have no concern for anything here and they don’t own anything in our world, and of course have nothing they could lose here. The stolen ideas that are spread around in large parts of the world have been forced upon many to carry with them daily, as it has been seen since long ago that seeing and stealing from future occurrences, as in right here and now and from forthcoming times, would benefit our foe up to this New Time. Very systematically has our world been plundered and twisted for any valuable information through this way of thieving in time. To refer to some poisoned “original texts” that the foe has touched, rewritten and forged, is quite meaningless. So complete is the control the foe has over the deranged in our world. They are double-dealing and twisting to pieces the unknowing with everything imaginable that humanity since ancient times was given here to have as fully understandable. There are also some newer scribblings with false presages that has been put together and left here to work as new traps for our thought and empty the world on our strength, on our intelligence and our lives.

Our cause will remain irrespective to what may come to be said: Viet will survive the War. How big this victory will be is still unclear for all beings. We must fight for a complete victory and this must now be done at any price and with whatever means necessary. There is in other words no reason at all to “debate” with scum no sane being could feel any respect for and that everyone must know deserves the worst imaginable death.

Our world is a warzone where junk will not be allowed to cover over Reality anymore.

PRESAGES

Posted in ARTICLES, ASATRU, CULTURE, FUTURE, KNOWLEDGE, NEW TIME, Uncategorized, WAR | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

THE CONTROLLED SOCIETY

I decided early on in my life to refuse contribute anything to this completely warped society built on lies; and its parasitic and warped egoism, or as little as could be. (May be that this insight was laid down subconsciously.) How many times I have laughed and been stunned by the now widespread illusions about humanity’s roots and our history at this present state in this world and finally teared up with grief is likely more than the hours I have lived.

THE FORCED UPON JUNK-CULTURE

Through these presently foe-controlled governments’ guidelines straight down to the “media” and reversed is the latest all-time low peddled. First the dumbness is presented as a joke through junk-culture to thereafter be directly sold in as an “alternative” to now be chosen from for the already confused, or rather non-existent, normality. All of junk-cultures calculating dung works in this way; it is often sold in with some “humour” and stuck on the hollowed eyed and ignorant. Through repeating it is thereafter premiered to the attested unwished and damaging behaviours that in the long run lead forward to certain death for the receivers. Nonsensical opinions and constructions filled with non-reality inside them are debated as if these are about real and important questions to take an interest in… The false “religion” (so-called judaism and their whore children made into weapons called islam and christianity.) and the thoroughly rotten ideologies void of all common sense in them are forced upon children and anyone dumb enough. Gradually has a condition been imprinted where the retarded and filthy are celebrated as normal and progressive. All critique is marked as “conservative” and “backwards”, which strangely enough is seen as something negative in comparison with the severely dumb, deranged and death-sentenced society people are forced down in to endure.

The foes pay their tools with promises in words, or money and others’ bodies, when their lying words about a good afterlife with them are not enough. Thereafter they visualize the most unwished behaviours that can be found to copy; this is fully aimed on counteracting the peoples own identities and scorn (!) all sensible thoughts on the Gods, the Knowledge, normal honour and decency. The victimized have been taken from their human value, which is truly far worse than being dead.

The low-life’s time of “greatness” through different media as being normative and carriers of immorality is in this moment of writing occurring and new ”role models” are quickly causing even lower behaviours and mind-weakness to copy. What could possibly be the gain in putting scum in control of people and whole countries behaviours to an unbelievable dumbness, with an extreme usury of weakness without any kind of concern? None for us, but for the foe is the winnings quite rich and our wished for death is creeping nearer hour by hour.

To find the obvious to understand for the Folk; that they are hated by our foe and that their lives are threatened seem almost impossible for many to realize as these cannot believe that they are hated without any allowed and approved reasoning… They know within that they are innocent, as if that would be enough anywhere… It is time to awake and act and find that the control over your lives is where the might in any society lies.

Little is found valuable enough to be kept from the non-cultures’ decades and nothing in the false constructions; in the future to come will it be a fleeing thought that extreme mistakes has passed by here and left our world.

THE CONTROLLED SOCIETY

Posted in ARTICLES, ASATRU, CULTURE, FUTURE, ODINISM, RAGNAROK, REAL CULTURE, RELIGION, THE GODS, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment